rada młodzieżySekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do przesyłania zgłoszeń Kandydatek i Kandydatów, którzy w 2020 roku będą reprezentowali młodzież z całego regionu w Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Nabór Kandydatów/Kandydatek zgłoszonych przez podmioty z województwa zachodniopomorskiego już się rozpoczął.

Swoich reprezentantów mogą zgłaszać podmioty takie jak:

  •  młodzieżowe rady miast i gmin,
  • organizacje pozarządowe młodzieżowe oraz działające na rzecz młodzieży,
  • organizacje młodzieżowe akademickie,

Czym jest Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i na czym polega rola radnych?

Rada Młodzieży WZ jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez Marszałka Województwa na mocy Zarządzenia nr 91/05. Rada wpływa na rozwój polityki młodzieżowej, stwarza możliwości nawiązywania współpracy, służy jako miejsce wymiany doświadczeń i opinii, a także wypracowuje rekomendacje młodzieży, które są następnie przekazywane władzom regionalnym, krajowym, instytucjom europejskim.

Jakie będą zadania Rady w 2020 roku?

Radni biorą udział w spotkaniach Rady – zwykle w Szczecinie (mniej więcej raz na kwartał lub częściej), a tym samym reprezentują głos swoich rówieśników na szczeblu regionalnym. Reprezentanci będą też w pierwszej kolejności zapraszani do udziału w projektach i warsztatach Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Czy przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uzyskaniem mandatu Radnego RMWZ?

Nie, ostateczny skład Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zostanie wybrany przez Kapitułę. W skład Kapituły wejdą min. 3 osoby (lub inna nieparzysta liczba osób), w tym: przedstawiciel Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentant ostatniego składu Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawiciel Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Czy Radni ponoszą koszty udziału w Radzie?

Nie, wszelkie koszty organizacyjne związane z funkcjonowaniem Rady Młodzieży WZ ponosi Sekretariat ds. Młodzieży.

Jak zgłaszać kandydatury?

Kandydatura wskazanego kandydata / kandydatki powinna być uzgodniona wewnątrz organizacji w sposób demokratyczny przy zastosowaniu zasad obowiązujących w Statucie podmiotu. Zgłoszeń można dokonywać na przeznaczonym do tego formularzu, wcześniej zapoznając się z regulaminem rekrutacji.

Do kiedy trwa rekrutacja?

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do dn. 31.01.2020 r. w dwojaki sposób:

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

plac Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, pok. 251 / II piętro

LIDER
Foto: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego