22 samochody ratowniczo-gaśnicze o wartości 18 mln złotych przekazano jednostkom ochotniczych straży pożarnych województwa zachodniopomorskiego.

W wydarzeniu wzięli udział: wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, posłowie na Sejm RP Michał Jach, Czesław Hoc i Artur Szałabawka, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, wicewojewoda Marek Subocz, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Tomczyk, zastępca prezesa NFOŚiGW Paweł Mirowski, prezes zachodniopomorskiego WFOŚiGW Emilia Niemyt, prezes ARiMR Halina Szymańska, prezes zarządu wojewódzkiego OSP druh Marek Kowalski.

Po uroczystości przekazania samochodów odbyła się odprawa roczna podsumowująca działania PSP na Pomorzu Zachodnim w 2020 r. Wojewoda Zbigniew Bogucki podziękował funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za zaangażowanie i pomoc, które pozwalają odciążać służbę zdrowia w walce z pandemią koronawirusa.

SAMOCHODY DLA OSP