Przeczytaliśmy komunikat na stronie SPZZOZ Medicam w Gryficach i mnóstwo niezadowolonych opinii w tym temacie. Rozmawialiśmy też z wieloma mieszkańcami, którzy również nie podzielają takiej formy „segregacji”. Chodzi o odwiedziny w gryfickim szpitalu. Poszliśmy śladem niezadowolonych ludzi i zadaliśmy pytania dyrekcji szpitala, gdyż ku naszemu zdumieniu zasady segregacji sanitarnej wciąż obowiązują.

Oto wspomniany KOMUNIKAT nr 6 z dn. 21.06.2021 r.

Z dniem 31.05.2021 r. przywraca się możliwość odwiedzin Pacjentów w czasie hospitalizacji, wg poniższych zasad:

 • odwiedziny codziennie w godzinach 15:00 – 17:00,
 • jednorazowo u Pacjenta może przebywać jedna osoba,
 • odwiedzać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez cech infekcji oraz w pełni zaszczepione, nie wcześniej niż 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki,
 • osoba odwiedzająca musi okazać potwierdzenie zaszczepienia przez odwiedzinami i na wezwanie personelu medycznego,
 • wejście osób odwiedzających odbywa się przez drzwi automatyczne zlokalizowane w łączniku pomiędzy budynkami szpitala, od strony lądowiska dla helikopterów/stacji dializ.

Pod komunikatem na tej samej stronie mieszkańcy zamieszczali komentarze. Jest ich bardzo dużo i wszystkie w podobnym tonie, więc wybraliśmy kilka.

Cytujemy:

Jacek: Skandal! Apartheid! Proszę podać podstawę prawną! Łamiecie w tym momencie kilka punktów Polskiej Konstytucji. Jeśli się z tego nie wycofacie, będziemy domagali się ustąpienia zarządu i powołania nowego.

MoKa: Bezprawie i segregacja no gratuluję . Ciekawa jestem tylko czy cały personel szpitalny jest wyszczepiony eksperymentalną szczepionką o ile tak można ją nazwać. Czy też zobowiązuje ich segregacja. W końcu nie wiadomo co personel może przynieść z domu do łóżka chorego. W TYM KRAJU JAK WIDAĆ KONSTYTUCJA NIE OBOWIĄZUJE !! ART 39 SIĘ KŁANIA

Seweryn: Tam się przejmujecie… Po 1 Wojewoda nie jest organem ustawodawczym, więc jego “zarządzania” tyle warte co blankietowe rozporządzenia nie rządu Morawieckiego. Po 2 nadal obowiązuje ustawa z 6 listopada 2008 O prawach pacjenta. A po 3 szpital nie jest placówką eksterytorialną ani prywatnym folwarkiem, jako że zakontraktowane świadczenia są opłacane z publicznych pieniędzy to też jego funkcjonowanie podlega pod prawa krajowe w tym ustawę zasadniczą.

Jolka: To rozumiem, że jeżeli ojciec czy matka czy ktokolwiek z rodziny będzie leżał na oddziale i nawet będą to jego ostatnie dni w ciężkim stanie to córka czy syn nie ma prawa odwiedzin bo np. Nie przyjął szczepienia lub którejś dawki? Szczyt wszystkiego!

Natalia: Paranoja. Zmuszanie ludzi. Ciekawe czy wszyscy w szpitalu są zaszczepieni pielęgniarki lekarze? Oczywiście ci co nie są zaszczepieni to waszymi głupimi zasadami nie powinni do pracy przychodzić.

Ponieważ w komentarzach padały konkretne pytania o podstawę prawną oraz liczbę zaszczepionego personelu, postanowiliśmy zadać je Dyrektorowi SPZZOZ w Gryficach.

Oto treść maila, jaki wysłaliśmy do sekretariatu placówki 20 sierpnia 2021 roku.

Proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy odwiedziny chorych w szpitalu tylko dla osób “…w pełni zaszczepionych, nie wcześniej niż 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki…”, to decyzja czasowa obwarowana konkretnym terminem, czy też stała?
 2. Proszę podać konkretną podstawę prawną, na której opieraliście się Państwo wydając takie zarządzenie?
 3. Jaka podstawa prawna określa stwierdzenie – “…osoba odwiedzająca musi okazać potwierdzenie zaszczepienia przed odwiedzinami i na wezwanie personelu medycznego…” i kto miałby kierując się jaką podstawą prawną “wymuszać” okazanie takiego potwierdzenia?
 4. Jaki procent kadry medycznej oraz niemedycznej SPZZOZ w Gryficach jest zaszczepiony pełnymi dawkami szczepionki?

Powyższe pytania zadajemy w oparciu o:

Ustawę z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1).

Odpowiedź otrzymaliśmy 3 września 2021 r., czyli po 15 dniach. A oto treść pisma.

W odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej przesłane w wiadomości e-mail z dnia 20 sierpnia 2021 roku wyjaśniam, co następuje:

 1. Odnośnie do zapytania nr 1 wskazuję, że zasady odwiedzin pacjentów wynikające z komunikatu umieszczonego na stronie internetowej SPZZOZ w Gryficach w dniu 21 czerwca 2021 roku są obowiązujące do odwołania, co może nastąpić stosownie do aktualnych okoliczności oraz zgodnie z dobrem pacjentów, zaś nawet literalna treść komunikatu nie wskazuje na czasowy lub bezterminowy charakter obowiązywania tych zasad.
 2. Zapytania wymienione w punktach 2,3 i 4 przedmiotowej wiadomości nie mieszczą się w katalogu spraw o charakterze informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Z utrwalonego orzecznictwa sądowego wynika bowiem, że informacja o obowiązujących przepisach prawa oraz żądanie stosowania prawa w konkretnej sprawie nie podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (zob. np. wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2002 roku, sygn. akt II SA 3301/02, dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Zapytanie o ilość osób zaszczepionych nie dotyczy zaś organizacji pracy jednostki i informacja nie posiada tym samym waloru informacji publicznej.”

Pismo zostało podpisane przez Dyrektora SPZZOZ w Gryficach Piotra Sołtysińskiego.

Tyle udało nam się uzyskać dla Mieszkańców zainteresowanych tematem odwiedzin w gryfickim szpitalu.

Od redakcji:

Oczywiście dotarliśmy do wymienionego w odpowiedzi wyroku NSA. W naszym skromnym odczuciu sytuacja w nim opisana jest nieadekwatna do naszych pytań przesłanych w imieniu Mieszkańców, ale być może to my źle interpretujemy treść wyroku i jego uzasadnienie?

Również naszym skromnym zdaniem SPZZOZ w Gryficach nie dysponuje podstawą prawną do tego przypadku, a komunikat jest wewnętrznym ustaleniem.

Jeśli chodzi o procent zaszczepionego personelu, to odpowiedź wymijająca może wynikać z faktu, że nie wszyscy pracownicy szpitala mają pełne szczepienia. Jest to jak najbardziej w porządku, ale w takim razie wymagania dotyczące odwiedzających zakrawają o hipokryzję. Po co w takim razie ta nadgorliwość w stosunku do odwiedzających? To także nasze subiektywne odczucie, gdyż każdy z nas zna kogoś, kto pracuje w gryfickiej placówce SPZZOZ i nie jest zaszczepiony.

Wiadomo także, że zaszczepieni mogą zachorować (i chorują) oraz przenosić wirusa, więc być może w pewnym sensie są groźniejsi od niezaszczepionych, którzy prawdopodobnie przy posiadaniu objawów nie pójdą do szpitala odwiedzać swoich bliskich?

Drodzy czytelnicy, jakie jest Wasze zdanie? Podziel się opinią w komentarzach na Facebooku!

Poprzedni artykułPolicja Gryfice. Nielegalna rozbiórka samochodów i zanieczyszczanie terenów leśnych
Następny artykułW Morskim Centrum Nauki w Szczecinie powstanie planetarium!