Decyzją z dnia 20 marca br. wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zdecydował o możliwości organizowania sesji Rad Miejskich z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Mówiąc prościej radni mogliby zdalnie podejmować uchwały.

W decyzji wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca czytamy:

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju, wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc informuje jednostki samorządu terytorialnego, że nie ma przeszkód, by radni podejmowali decyzje w postaci aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu umożliwiającego zdalne podejmowanie uchwał. Uchwały podejmowane za pośrednictwem takiego systemu będą podlegać takiemu samemu nadzorowi prawnemu, jak uchwały podejmowane w tradycyjny sposób.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gryfickiego Agnieszka Mackojć powiedziała nam:

W marcu na pewno jeszcze nie będzie sesji. Natomiast później dostosujemy się do konieczności i możliwości, jakimi będziemy dysponowali. Oczywiście, jeżeli taka jest decyzja wojewody to będziemy korzystali z podejmowania uchwał online.

Podobnie mówił Tomasz Kaszlej – przewodniczący Rady Miejskiej w Gryficach.

My w porozumieniu z burmistrzem gminy będziemy podejmowali kolejne decyzje. Na chwilę obecną nie mamy tak bardzo pilnych uchwał, które musielibyśmy podjąć. Natomiast obrady sesji powinny się odbyć nie rzadziej, jak raz na kwartał. Dlatego z pewnością opracujemy dogodną dla wszystkich radnych metodę podejmowania uchwał w najbliższym czasie. W marcu na pewno sesji nie będzie.”

sesja
Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zdecydował o możliwości organizowania sesji Rad Miejskich z wykorzystaniem systemu elektronicznego.