Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w  dniu 16 lutego 2018 r. wchodzą w życie przepisy prawne regulujące kwestie salonów świadczących usługi w zakresie solarium.

W ustawie z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, znalazły się zapisy dotyczące m.in.

 1. Zakazu korzystania z solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia – pracownicy salonów będą mieli prawo żądania od osoby pragnącej skorzystać z usługi okazania dokumentu potwierdzającego wiek, jeśli istnieją wątpliwości co do jej pełnoletności. W salonie będzie musiała znaleźć się informacją o zakazie korzystania przez osoby niepełnoletnie.
 2. Ostrzeżenia przed skutkami zdrowotnymi – świadczący usługi będzie musiał umieścić w miejscu widocznym w salonie solarium czytelną informację o ryzyku związanym z korzystania z solarium.

Mając na względzie czytelność informacji ujętych w punktach 1 i 2 wydane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia, które dokładnie określa wielkość, wzór, format, zapis
i sposób ich umieszczenia.

 1. Zakazu reklamy i promocji – przepisy prawne wprowadziły całkowity zakaz reklamy
  i promocji w zakresie udostępniania solarium. Nie będzie można polecać swoich usług w mediach, na portalach internetowych, w podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych.

Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonywać będą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy. Organy kontroli będą miały możliwość nałożenia na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium kary pieniężnej w wysokości od 1 do 50 tys. zł.

Z badań wynika, że korzystanie z solariów zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych. Najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież. Rozwiązań zawartych w ustawie od dawna oczekiwali onkolodzy, którzy z niepokojem obserwują postępujący od trzech dekad wzrost liczby zachorowań na czerniaka złośliwego. Ponadto Światowa Organizacja Zdrowia zaleca unikanie sztucznego promieniowania UV oraz wprowadzenie zakazu korzystania z solariów przez młodzież w wieku szkolnym.

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here