Zestawy pomocy przedmedycznej, warte 850 złotych każdy trafiły do strażaków z OSP Ościęcin, OSP Górzyca, OSP Trzebiatów oraz OSP Karnice. Specjalistyczny sprzęt dla czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych udało się pozyskać dzięki wspólnej inicjatywie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gryficach oraz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Oddział w Gryficach.

Fundusze na zakup zestawów pochodziły z zaoszczędzonych środków własnych gryfickiego ZIR oraz od darczyńców Krystiana Sudy – właściciela firmy Kristone, a także rolników Zdzisława Szczygła i Wojciecha Bujarowicza.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, od lat prowadzi akcje wspomagające strażaków. Ta przeprowadzona teraz była pierwszą prywatną i jak się okazuje bardzo potrzebną. Dlatego też będziemy starali się w przyszłości ją kontynuować” – zapewnia Remigiusz Kulka kierownik PT KRUS w Gryficach.

Jak mówi przewodniczący Rady Powiatowej ZIR w Gryficach, specjalistyczny sprzęt trafił do jednostek OSP w ramach konkursu.

Zestawy są nagrodą dla strażaków, którzy wśród rolników i pracowników ZIR przeprowadzili fachowy instruktaż udzielania pierwszej pomocy na wsi” – zaznacza Piotr Nadzikiewicz dodając, że druhowie z OSP regularnie pomagają rolnikom, więc należy im się wsparcie.

Na wyposażeniu przekazanego strażakom sprzętu znajdują się między innymi zestawy do prowadzenia oddechu kontrolowanego i wspomaganego, kołnierze szyjne, szyna, folia aluminiowa oraz opatrunkowe.

DLA OSP
Specjalistyczny sprzęt dla czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych udało się pozyskać dzięki wspólnej inicjatywie KRUS w Gryficach oraz ZIR Oddział w Gryficach.