W imieniu Burmistrza Trzebiatowa Józefa Domańskiego oraz Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renaty Teresy Korek zapraszamy na spotkanie informacyjne z Animatorem „Społecznika” – Panią Bożeną Zarecką, które odbędzie się dnia 25 maja 2017 r. o godz. 17:00 w Pałacu sala 111.

“Program społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, by wspierać ludzi z pomysłami, zaangażowanych i chętnych do działania oraz rozwijać lokalną społeczność.

Od 15 maja br. w ramach programu można składać wnioski o 3 tyś. zł dofinansowania na działania związane z integracją społeczności lokalnej.

W programie spotkania, które odbędzie się w Pałacu poruszone zostaną następujące tematy:

  1. Założenia programu „Społecznik”,
  2. Prezentacja Regulaminu naboru wniosków,
  3. Analiza wzoru wniosku,
  4. Przykłady inicjatyw możliwe do realizacji w ramach „Społecznika”,
  5. Indywidualne konsultacje.

Spotkanie organizowane jest w ramach I naboru wniosków, organizowanego przez Operatora – Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego. Celem spotkania jest pomoc organizacjom i grupom nieformalnym w procesie aplikowania o wsparcie finansowe na realizację oddolnych inicjatyw społecznych.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy na szkolenie przyjmuje Marta Górska – tel. 913872614, 517695414 lub tok@trzebiatow.pl