Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej w powiecie Gryfickim jest sprawowanie kontroli przestrzegania ustawy o rybołówstwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie w ścisłym współdziałaniu z Państwową Strażą Rybacką i Policją oraz innymi jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony wód, mienia społecznego, ochrony przyrody i przestrzegania prawa.

Walcząc z kłusownictwem robią coś dobrego nie tylko dla wędkarzy, ale też dla przyszłych pokoleń. Poprzez swoją obecność nad wodami, poprzez rozmowy, udzielanie stosownych wyjaśnień i pouczeń, strażnicy ze Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfickiego przyczyniają się nie tylko do uczulania łowiących na przepisy w zakresie ochrony zasobów naszych wód, ale również do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody.

Pokazują zarówno tych, którzy nielegalnie i w sposób niezgodny z zasadami próbują łowić na akwenach powiatu, ale i tych, którym udaje się zgodnie z prawem złapać niezłe okazy, co widać na fotce.

U progu 2021 roku Społeczna Straż Rybacka podsumowała rok 2020. Był to rok bardzo dla nich pracowity, pomimo pandemii i obostrzeń.

  • Łącznie przeprowadzili 218 kontroli w tym 18 z Państwową Strażą Rybacką.
  • Nad wodą skontrolowali 2560 wędkarzy.
  • Ujawnili 34 wykroczenia (art. 27a i 27b ustawy o rybactwie śródlądowym).
  • Zostało wystawionych 29 mandatów (Policja i PSR).
  • Udzielili 29 pouczeń.
  • Z wody wyciągnęli 4 sieci typu wonton o długości 123 metry.
  • Zabezpieczyli również narzędzia kłusownicze, przerobione wędki 4 sztuki, ościenie 2 sztuki.
Poprzedni artykuł29 Finał WOŚP – 31.01.2021! Orkiestra gra od grudnia.
Następny artykułEliminacje rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w Gryf Arenie