We wtorek, 30 czerwca 2020br., w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Gryfickiego. Radni większością głosów udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu Gryfickiego.

W trakcie sesji omawiano też raport o stanie Powiatu Gryfickiego na 2019 rok. Radny Niezwykle długa była lista zarzutów radnego Grzegorza Burczy do tego dokumentu. Radny oczekiwał prawdopodobnie inaczej napisanego raportu. Do uwag odnosił się starosta Ryszard Chmielowicz i po głosowaniu 13 głosami za, przy 3 przeciw Zarząd Powiatu wotum zaufania otrzymał.

Kolejnym punktem było przedstawienie założeń oraz realizacji gospodarki finansowej powiatu za 2019 rok. Najważniejsze zdania omówił starosta Chmielowicz oraz wicestarosta Waldemar Wawrzyniak, natomiast o kwotach mówiła skarbnik powiatu Zofia Oświęcimska. Po odczytaniu opinii RIO oraz wysłuchaniu oceny Komisji Rewizyjnej, które były pozytywne w temacie realizacji budżetu za 2019 rok, radni mocą uchwały 11 głosami za przy 2 przeciw udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu.

Ogromnie dziękuję za udzielenie nam absolutorium. Świadczy to o zaufaniu radnych do działań, podejmowanych przeze mnie i przez Zarząd oraz akceptację wszelkich inicjatyw – powiedział Ryszard Chmielowicz.

Na tej sesji dowiedzieliśmy się również, że petycja mieszkańców Sadlenka w sprawie drogi, została przekazana do Komisji Skarg i Wniosków, celem rozpatrzenia.

Radny Grzegorz Burcza zainteresowany był też sprzedażą działki należącej do powiatu, a zlokalizowanej między sklepem Biedronka, a Głazem Marszałka Piłsudskiego. Wyraził swoje obawy, czy nowy nabywca nie popsuje wizerunku tej okolicy, ponieważ nie wiadomo, co ma być tam postawione.

Poprzedni artykułZ życia mieszkańców Gryfic: zieleń tak, ale busz nie
Następny artykułXXII sesja gryfickiej Rady Miejskiej. Burmistrz Gryfic bez wotum zaufania