XIX sesja Rady Miejskiej w Płotach miała miejsce w poniedziałek 24 lutego br. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, co stanowiło quorum i podejmowane uchwały miały umocowanie prawne.

Po przejściu przez sprawy regulaminowe przyszła pora na pierwszą uchwałę. Dotyczyła ona nadania imienia Szkole Podstawowej w Modlimowie. Wniosek z propozycją imienia Św. Jana Pawła II, złożyła społeczność szkolna. Radny Marcin Makowiecki zapytał w tym momencie, czy nie można nazwać placówki po prostu imieniem Papieża Jana Pawła II, aby nie był w żaden sposób naruszony świecki charakter szkoły, ponieważ nie tylko osoby wyznania katolickiego do niej uczęszczają. Jednak dyrektor Marzena Stępień odpowiedziała, że tak życzyła sobie społeczność szkoły, więc nie czuje się władna czegokolwiek zmieniać. Wspomniana uchwała przy 2 głosach wstrzymujących się została przyjęta. Tym samym Szkoła Podstawowa w Modlimowie od 18 maja 2020 roku będzie miała swoje imię.

sesja Płoty
Radni w Płotach przyjęli uchwałę o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Modlimowie.

Również większością głosów przyjęta została uchwała w sprawie dotacji z budżetu gminy dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie. Chodzi tu o kwotę 16.500 złotych na prace związane z wieżą kościoła w Potulińcu. Poza tym mocą uchwał dokonano zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2029. W interpelacjach dyrektor MGOKiS Paweł Marek odpowiadał na pytania dotyczące boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Na zakończenie sołtysi wyrazili chęć zabierania głosu podczas obrad, bez wcześniejszego zgłaszania tego faktu przewodniczącej. Motywowali to tym, że również mają swoje sprawy i uwagi dotyczące omawianych na sesji punktów, a czasem te uwagi wynikają z dyskusji nad uchwałami. Otrzymali zapewnienie przewodniczącej Iwony Taśmińskiej oraz radnych, że temat zostanie przedyskutowany.

sesja Płoty
XIX sesja Rady Miejskiej w Płotach.