Masz dyplom licencjata lub magistra i chcesz rozwijać swoją karierę zawodową? Bardzo słusznie – w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie – kto stoi w miejscu, ten się cofa. Zachodniopomorska Szkoła Biznesowa w Gryficach daje Ci wiele możliwości rozwoju.

Elastyczny i wszechstronny program nauczania kluczem do okiełznania zmiennej rzeczywistości

Żyjemy w czasach bardzo szybkich zmian społecznych, które siłą rzeczy odbijają się na rynku pracy. Stan ludzkiej wiedzy rozwija się nieustannie, w związku z czym nauczenie się zawodu, a następnie wykonywanie go przez całe życie jest praktycznie niemożliwe. Uczenie się przez całe życie i ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji jest obecnie praktycznie koniecznością. Stąd też ogromny wzrost zainteresowania studiami podyplomowymi – formą kształcenia, która bardzo szybko reaguje na zmiany na rynku pracy.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu za cel stawia sobie kształcenie ludzi innowacyjnych i aktywnych, takich, którzy świetnie odnajdą się w tej zmiennej rzeczywistości. W związku z tym sama też nigdy nie spoczywa na laurach i nie ustaje w uważnym śledzeniu rynku pracy i jego potrzeb. Oferowane przez ZPSB kierunki studiów i programy nauczania są stale do tych potrzeb dostosowywane, co gwarantuje absolwentom uczelni odnalezienie się na rynku pracy.

Do 20 września niższe czesne

Oferta studiów podyplomowych na najstarszej i największej uczelni niepublicznej na Pomorzu Zachodnim – Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesowej – jest naprawdę szeroka! Ponadto, aktualnie trwa promocja – jeśli zapiszesz się na studia do 20 września, za czesne zapłacisz aż 750 złotych mniej (informacje na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu).

ZPSB w Gryficach oferuje obecnie 14 kierunków studiów podyplomowych, z czego połowa to kierunki zupełnie nowe, których utworzenie jest efektem stałego przyglądania się kadry szkoły zmieniającym się trendom zawodowym i zapotrzebowaniu na rynku pracy. Poniżej przedstawiamy pokrótce wszystkie te kierunki. Zobacz, który z nich będzie najbardziej przydatny dla rozwoju Twojej kariery zawodowej!

 

Kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryficach:

 • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna: ten kierunek jest dla Ciebie, jeśli pracujesz w szkole jako wychowawca, psycholog lub pedagog i chcesz rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Studia trwają 3 semestry. Dają one przygotowanie w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne: na tym kierunku zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności do tego, by móc udzielać wsparcia uczniom i osobom dorosłym w dokonywaniu wyboru zawodu, kierunku dalszego kształcenia oraz planowania i realizacji kariery zawodowej. Studia te są realizowane w dwóch wariantach – 2 lub 3 semestralnych.

 • Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: podczas tych studiów podyplomowych zdobędziesz kluczową wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także zyskasz umiejętności praktyczne w zakresie pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z autyzmem. Program przeznaczony jest dla osób, które mają już przygotowanie pedagogiczne, nauczycielskie czy psychologiczne.

 • Księgowość i płace w małej firmie: te studia są dla Ciebie, jeśli chcesz pracować w dziele księgowości lub myślisz o założeniu własnego biura rachunkowego. Nauka trwa rok – w tym czasie dzięki mentorom z wieloletnim doświadczeniem nabędziesz też praktycznych umiejętności, które pomogą rozpocząć Ci samodzielną karierę zawodową.
 • Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem (nowy kierunek): podczas studiów zapoznasz się z zagadnieniami takimi jak zarządzanie logistyczne, logistyka produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia oraz dowiesz się, jakie miejsce zajmuje logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Nauczysz się stosować komputerowe systemy logistyczne i przyswoisz sobie nowoczesne koncepcje zarządzania.
 • Menedżer BHP (nowy kierunek): studia te przygotowują słuchaczy do uzyskania kompetencji i uprawnień w dziedzinie właściwego realizowania zadań służby BHP w przedsiębiorstwie, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji (nowy kierunek) to studia, na których zyskasz fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w zakresie ochrony danych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji.
 • Oligofrenopedagogika: na tych studiach zyskasz kompetencje, które umożliwią Ci zostanie pedagogiem specjalizującym się w pracy z dziećmi młodzieżą o różnych stopniach niepełnosprawności intelektualnej.

 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej – zyskasz tu praktyczne umiejętności niezbędne przy organizacji pracy w instytucjach publicznych oraz uzupełnić wiedzę dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej

 • Przygotowanie pedagogiczne: to studia, na których zyskasz niezbędne uprawnienia do pracy jako nauczyciel w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej lub oświatowo-wychowawczej. Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne” trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Psychologia biznesu (nowy kierunek): tutaj zyskasz wiedzę wiedzę i rozwiniesz umiejętności w zakresie psychologicznych i społecznych wymiarów zarządzania organizacją lub prowadzenia własnego biznesu.

 • Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień (nowy kierunek): to studia, których celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z ludźmi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 • Social media manager (nowy kierunek): na tym kierunku nauczysz się sprawnego poruszania się w świecie mediów społecznościowych, rozwiniesz skuteczne strategie komunikacji w internecie, zyskasz wiedzę, jak tworzyć profesjonalne treści do Social i Digital mediów

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej (nowy kierunek): słuchacze uzyskują tu specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie pobudzania i stymulowania ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem roli integracji sensorycznej, od chwili wykrycia u niego nieprawidłowości do czasu podjęcia nauki w szkole.

Elastyczny system płatności i stałe czesne na cały okres studiów

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Ponadto, szkoła oferuje bardzo elastyczny system płatności. Czesne można opłacić z góry lub też rozłożyć je na 2, 9 lub 12 rat.

Szczegóły na temat cen znajdziesz na stronie interenetowej ZPSB. 

Możesz mieć też pewność, że przez cały okres studiowania czesne pozostanie takie samo – szkoła daje gwarancję, że nie będzie podnosić cen w trakcie studiów.

Zapisz się do 20 września i zapłać 750 złotych mniej!

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu trwa aktualnie rekrutacja. Jest ona bardzo prosta – należy zapoznać się z ofertą szkoły i wybrać kierunek, a następnie zarezerwować miejsce i wypełnić online formularz, który załączamy poniżej. Wkrótce potem szkoła skontaktuje się z Tobą i poinformuje o dalszych krokach. Oto formularz do wypełnienia:

https://rekrutacja.zpsb.pl/

Do 20 września trwa promocja – jeśli w tym terminie zapiszesz się na studia w ZPSB, zapłacisz sporo mniej. Nie będziesz musiał płacić wpisowego (450 złotych), a za czesne na pierwszym roku zapłacisz 300 złotych mniej – tym samym aż 750 złotych zostanie więc w Twojej kieszeni!

Zainteresowała Ciebie oferta studiów w ZPSB? Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania, telefonicznie (91 38 77 098) lub mailowo (gryfice@zpsb.pl).

 

Poprzedni artykułDożynki Wojewódzkie Trzebiatów 2019 cz. 2
Następny artykułPonad 2,5 miliona zł dla powiatu gryfickiego. Będzie remont dróg!