Kompetencje cyfrowe są konieczne w nauce oraz w pracy i sprawiają, że stajemy się aktywnymi członkami społeczeństwa. Jeśli chciałbyś podwyższyć swój poziom umiejętności w dziedzinie informatyki – zapisz się na bezpłatne szkolenie w Trzebiatowie!

Trwa rekrutacja uczestników na szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Kandydaci na szkolenia zostaną wybrani zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.

Proces rekrutacji do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o wypełnione dokumenty rekrutacyjne. W tym celu należy złożyć:

1. Deklarację udziału w Projekcie;

2. Dane uczestnika otrzymującego wsparcie w ramach Projektu;

3. Oświadczenie o zapoznaniu się  z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego;

4. W przypadku osób posiadających stopień niepełnosprawności, wymagane jest oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego;

5.  Deklarację wybranego modułu szkolenia;

Nabór jest ciągły. W projekcie weźmie udział pierwszych 144 kandydatów na szkolenia, którzy prawidłowo wypełnili dokumenty rekrutacyjne.

Gmina Trzebiatów zapewnia w ramach szkoleń opiekę instruktora, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu oraz catering.

Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin realizacji szkoleń od 01.09.2019 r. – do 28.02.2020r. 

Pełny regulamin oraz potrzebna dokumenty rekrutacyjne znaleźć można na stronie internetowej trzebiatowskiego urzędu, a także w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów (w Biurze Projektu pok. 25 oraz w Punkcie Obsługi Interesanta)