W związku z ogłoszonym naborem w dniu 18 grudnia 2020r. złożono wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) na renowację i adaptację zabytkowego obiektu – młyna gospodarczego pod cele wystawiennicze.

Obiekt zlokalizowany jest w centrum Trzebiatowa. W chwili obecnej jest nieużytkowany, w złym stanie technicznym, jednak posiada pełne zabytkowe wyposażenie do produkcji mąki i przetworów zbożowych. Celem projektu jest utworzenie zakładu aktywizacji zawodowej i nadanie obiektowi dodatkowych funkcji.

Przywrócenie funkcji gospodarczej obiektu poprzez utworzenie muzeum technik młynarskich i piekarskich bez wątpienia pozwoli mieszkańcom gminy na kultywowanie lokalnych tradycji i jej propagowanie. Dzieci i młodzież w ramach zajęć historycznych będą brały udział w warsztatach umacniając lokalną tożsamość i więź z tradycją miejsca. Młyn stanowić będzie nie małą atrakcję dla mieszkańców oraz wypoczywających w Gminie Trzebiatów turystów.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji na kwotę 1.275.000 złotych na renowację i adaptację zabytkowego młyna do celów wystawienniczych. Ta kwota to 80% środków na ten cel. Jestem bardzo zadowolony, że udało się te pieniądze dla naszej Gminy pozyskać. Podziękowania kieruję w stronę Posła na Sejm RP Michała Jacha oraz Radnej Małgorzaty Agaty Wysoczańskiej za „wydeptanie ścieżek” przy tym dofinansowaniu.” – zaznaczył Burmistrz Józef Domański.

TRZEBIATÓW MŁYN
Trzebiatowski młyn będzie poddany renowacji.