Rekordowa liczba ponad 400 młodych ludzi wzięła udział w czwartkowych konsultacjach strategii na rzecz młodego pokolenia dla woj. zachodniopomorskiego. Efekt? Uczestnicy wydarzenia wypracowali aż 262 wnioski i spostrzeżenia dotyczące potrzeb i oczekiwań młodego pokolenia oraz zgłosili blisko 200 pomysłów i rozwiązań które – jak zapewnił Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, posłużą w tworzeniu rządowego, wieloletniego planu działań w obszarach kluczowych dla młodych Polek i Polaków.

Tym bardziej miło jest donieść, że konsultacje odbywały się z udziałem uczniów Zespołu Szkół im. Cz. Miłosza w Gryficach.

Uczestnicy konsultacji podzieleni byli na sześć zespołów tematycznych. W ciągu trzech godzin merytorycznej dyskusji powstały setki pomysłów i rozwiązań – zarówno tych dotyczących spraw regionalnych jak i takich, które dotyczą wszystkich młodych ludzi w Polsce. Podkreślić należy także dużą różnorodność środowisk młodzieżowych, m.in. uczniów, studentów, a także działaczy społecznych, przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych czy radnych młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach aktywnie uczestniczyli w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej. To przedsięwzięcie było dla młodych ludzi cennym doświadczeniem i inwestycją we własny rozwój. Uczestniczący w konsultacjach uczniowie mają wpływ na kształtowanie polityki społecznej państwa. Była to doskonała okazja by skonfrontować własne poglądy z poglądami innych osób, poszerzyć horyzonty i dostrzec różne aspekty nurtujących ich problemów. Uczniowie, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu są przekonani, że był to właściwie zainwestowany czas.

Docelowo w każdym z 16 województw przeprowadzona zostanie seria spotkań konsultacyjnych.