Gmina Rewal uzyskała dofinansowanie na przebudowę ulicy Topolowej. Już 8 maja 2020 roku została podpisana umowa o środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ulicy Topolowej od skrzyżowania z ul. Kamieńską – droga wojewódzka nr 102 do ronda przy ul. Władysława Łokietka w Rewalu”.

Planowana wartość inwestycji to około 1,58 mln złotych, wartość uzyskanego dofinansowania to ponad 790 tysięcy złotych.

W wyniku realizacji inwestycji przebudowane zostanie ok. 226 metrów drogi oraz wybudowany chodnik, ciąg pieszo-rowerowy i wyniesione przejścia dla pieszych.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki miejsca, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym ważnym odcinku drogi. W najbliższych dniach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Rozpoczęcie prac planowane jest po zakończeniu letniego sezonu wakacyjnego, a zakończenie przewidziane jest na koniec kwietnia 2021 r.

topoowa Rewal
Ulica Topolowa w Rewalu zostanie przebudowana.