Urząd Miejski w Gryficach przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.

Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 30 %.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na stronie Gminy Gryfice do Państwa informacji przekazujemy interpretację przepisów przygotowaną przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Gryfice:

67 93760001 0000 0547 2001 0007.

W przypadku powstania wątpliwości związanych z naliczeniem opłat prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Poźniak w Urzędzie Miejskim w Gryficach, pozniak@urzad.gryfice.eu, numer telefonu: 91 38 532 18.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Gminy Gryfice: gryfice.eu

gmina alkohol
Foto: Gmina Gryfice

Źródło: Gmina Gryfice