VI edycja Gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego już za nami. 14 i 15 maja na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach rozmawiano o edukacji osób dorosłych w modelu uczenia się przez całe życie.

W spotkaniu udział wzięli samorządowcy, eksperci z dziedziny związanej z edukacją osób dorosłych, naukowcy, doradcy zawodowi, a także przedstawiciele organizacji, którym bliskie są sprawy regionu gryfickiego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Zastępca Burmistrza Gryfic Marzena Domaradzka, Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz oraz Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Urszula Pańka.

VI Forum Społeczno-Gospodarcze w Gryficach
Wystąpienie prof. Edwarda Radeckiego z Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach.

VI Forum Społeczno-Gospodarcze podzielone zostało na dwie części. Pierwsza obejmowała wystąpienia ekspertów, których wykłady poświęcone były wyzwaniom współczesnego rynku pracy, podnoszeniu atrakcyjności zawodowej pracowników oraz narzędziom, służącym lepszemu dopasowaniu popytu i podaży pracy. W tym kontekście szczególną uwagę poświęcono Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji. Drugą część Forum poświęcono dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem założeń modelu kształcenia zawodowego typu LLL dla Regionu Gryfickiego.

VI Forum Społeczno-Gospodarcze w Gryficach
Wystąpienie prof. ZPSB Grażyny Maniak podczas VI Gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego.

Tegoroczne Forum było podporządkowane idei i myśli o przyszłości pracy, a tym samym edukacji dla przyszłości. Przyszłości w wymiarze kilkunastu i kilkudziesięciu najbliższych lat, gdyż proces edukacji trwa latami, a model kształcenia zmienia się. Poruszyliśmy między innymi możliwości prowadzone ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacyjnym, która to ustawa porządkuje kwalifikacje, które nabywamy w Polsce tworząc polską ramę kwalifikacji i porównuje te zdobywane w naszym kraju, do tych zdobywanych na całym świecie. – komentuje Dziekan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, prof. ZPSB  dr Grażyna Maniak.

W wywiadzie z naszą Redakcją prof. Grażyna Maniak wskazuje na potrzebę rozmawiania na temat edukacji dla przyszłości, edukacji osób dorosłych z pracodawcami, stowarzyszeniami, czy doradcami zawodowymi. Rozmawiamy także o tym jak zachęcić młodych ludzi do nauki.

Czy są realne szanse powodzenia inicjatyw, projektów przedstawianych na VI Forum Społeczno-Gospodarczym?

Wierzymy że tak, jeśli nie szybko, nie bezpośrednio po wypracowaniu tego modelu, to w miarę upływu czasu. (…) Nie ukrywam, że nieobecność środowisk, które powinny być żywotnie zainteresowane udziałem w dyskusji na te tematy nie może satysfakcjonować, a wręcz martwi. Sugeruje, że temat nie wydaje się ważny. Jednak mimo wszystko będziemy realizować swoją misję z przekonaniem, że prędzej czy później uda nam się zainteresować interesariuszy (…). Widzimy bowiem potrzebę współdziałania z pracodawcami lub ich zrzeszeniami, stowarzyszeniami, instytucjami edukacyjnymi i systemem oświaty, doradcami zawodowymi, ekspertami spoza naszego regionu.

Dlaczego młodzi ludzie dzisiaj coraz częściej nie chcą się uczyć?

Pewno powodów jest wiele i należałoby zapytać samych młodych ludzi, ale myślę, że wśród tych powodów można wymienić m.in. takie:

  • kształcenie, którego są uczestnikami nie jest dla nich atrakcyjne i myślą, że takie zawsze być musi;
  • obserwują, że nie zawsze o sukcesie decydują posiadane kwalifikacje formalne;
  • widzą, że dzięki nowym technologiom wiedza jest dostępna na wyciągnięcie ręki w związku z tym każdy z nas ma głębokie przekonanie, że w każdej chwili, kiedy zechce może się czegoś nowego dowiedzieć, więc nie musi tego czynić teraz.

Oczywiście my wiemy, że żeby skorzystać z tej wiedzy trzeba wiedzieć czego się potrzebuje i jak selekcjonować te informacje, ale to wiemy my, którzy już jesteśmy wykwalifikowani i wykształceni. A trzeba o tym mówić z młodymi ludźmi, pokazywać im zarówno korzyści z posiadanych formalnie kwalifikacji takich jak dyplomy, świadectwa, jak również korzyści płynące z posiadania kompetencji. Gdybyśmy pokazywali korzyści płynące z kompetencji to przy okazji pojawiałyby się kwalifikacje.

Forum stanowiło również podsumowanie projektu „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”, realizowanego przez ZPSB w Szczecinie, na Wydziale w Gryficach. (Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020).