W czwartek 29 września br., w siedzibie Starostwa Powiatu Gryfickiego odbyła miała miejsce XLIX Sesja Rady Powiatu Gryfickiego. Obrady były transmitowane, a po stwierdzeniu qorum radni mogli przystąpić do realizacji porządku obrad.

Po przejściu przez sprawy regulaminowe oraz przyjęciu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami, Rada podjęła kilka uchwał, a wśród nich między innymi:

  • uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/269/2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
  • uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLI/270/2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2022-2030.

Ponadto radni podjęli uchwałę dotyczącą zmiany uchwały nr XLV/291/2022 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 marca 2022 r., w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego.

Kolejna uchwał dotyczyła sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLV/292/2022 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 31 marca 2022 r., w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta Gryfice.

Na pytania radnych odpowiedzi udzielał Ryszard Chmielowicz – starosta powiatu oraz członkowie Zarządu Powiatu.

Poprzedni artykułŚwietlica w Wicimicach oddana do użytku
Następny artykułOrkiestra w Płotach poszukuje nowych muzyków