Miejsce w gryfickim parku, gdzie dotychczasowo seniorzy grywali w karty, zostanie zagospodarowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Na chwilę obecną teren jest ogrodzony, a mieszkańcy pytają, co tu ma powstać?

W Parku Miejskim w Gryficach, tuż przy moście od strony biblioteki na tzw. wysepce dotychczas można było spotkać seniorów grających w karty. Teraz teren jest ogrodzony, wywieszono tabliczki – roboty budowlane – postawiono tablicę informacyjną i mieszkańcy zachodzą w głowę, co takiego ma powstać na wysepce.

W tej chwili już tajemnicza budowa przestanie choć w części być tajemnicą, bowiem zapytaliśmy w Wodach Polskich, jakie centrum informacji ma się tutaj znaleźć.

W tym miejscu powstanie Centrum Informacji Przyrodniczej związane z programem Live Rega. Jest on realizowany przez Wody Polskie, a polega na udrożnieniu korytarza migracyjnego rzeki Regi dla ryb dwuśrodowiskowych, czyli takich, które wpływają z morza i w rzekach mają tarło. Będzie to niewielki budynek, w którym będą mogły odbywać się różnego rodzaju prelekcje i spotkania. Jeszcze trwają sprawy administracyjne, więc ciężko powiedzieć, kiedy dokładnie rozpocznie się budowa. Miało to być w sierpniu, ale procedury się przeciągnęły. Plan zakończenia to na pewno przyszły rok, choć to niewielka inwestycja, ale wszystko się przedłuża.

Takie wyjaśnienia usłyszeliśmy w instytucji, która prowadzi inwestycję. Ponieważ nie była obecna osoba nadzorująca projekt, poprosiliśmy o przesłanie nam mailem bardziej szczegółowych informacji na temat tego przedsięwzięcia. Kiedy tylko je otrzymamy podzielimy się z Państwem tą informacją.