Podczas sesji Rady Gminy Gryfice, która odbyła się 27 września br. przyjęto Program Rewitalizacji Społecznej dla Gryfic.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, zachodzący poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni oraz gospodarki. Działania muszą być przeprowadzone na podstawie programu rewitalizacji.

Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfice na lata 2017-2023 został przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach, a prace nad nim trwały od grudnia 2016 do września 2017. Program został przygotowany dla grup mieszkańców, których najbardziej dotknęły zmiany gospodarcze, w wyniku których zostały zlikwidowane największe zakłady pracy tj.: Cukrownia Gryfice, Państwowe Gospodarstwa Rolne, Jednostki Wojskowe.

Obszary rewitalizacji znajdujące się na terenie miasta to:

 • tereny dworca PKP, kolei wąskotorowej, dworca PKS aż do ulicy Błonie,
 • teren Wysokiej Bramy, ulicy Murarskiej, Strzeleckiej, Młyńskiej, Szewskiej, Brackiej i Klasztornej,
 • tereny ulic Wojska Polskiego, Nadrzecznej, Nadbrzeżnej, Leśnej, Kamiennej Bramy, Litewskiej, Armii Krajowej, J. Piłsudskiego, Fabrycznej, Cukrowniczej i Koszarowej,
 • teren zlokalizowany wzdłuż ul. Nowy Świat po „byłym” kąpielisku oraz teren
  toru rowerowego.

Obszary rewitalizacji w miejscowościach wiejskich:

 • Barkowo,
 • Baszewice,
 • Kołomąć,
 • Kukań,
 • Ościęcin,
 • Prusinowo,
 • Rzęsin,
 • Świeszewo,
 • Trzygłów,
 • Wołczyno.

29 września program rewitalizacji został złożony w Urzędzie Marszałkowskim.