W dniu 20 listopada 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Rewal, została podpisana umowa pomiędzy Gminą Rewal, reprezentowaną przez Wójta Konstantego Tomasza Oświęcimskiego, a firmą ZUBWIT Resko Sp. z o.o Sp. K., reprezentowaną przez właścicieli – Dariusza i Cezarego Mętlów.

Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w miejscowości Pobierowo na odc. od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską”. Zadanie będzie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 870 044 złotych.

W ramach planowanych robót budowlanych zostanie wykonana przebudowa drogi – ulicy Słonecznej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Graniczną oraz odcinek drogi – ulicy Granicznej o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 5,5 m od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską. W ramach prac zostanie wykonana przebudowa istniejących chodników, zatok postojowych i zjazdów. W wyniku realizacji inwestycji zostanie przebudowane ok. 970 m drogi, w tym ok. 830 m ulicy Słonecznej i 140 m ulicy Granicznej wraz ze skrzyżowaniami. Ponadto, zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o dł. 163 m wzdłuż ulicy Słonecznej i 153 m wzdłuż ul. Granicznej.

Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 15 czerwca 2020 r. Zadanie stanowi I etap inwestycji łączący miejscowości: Pobierowo i Pustkowo. W etapie II zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi.

Przebudowa drogi w Pustkowie
Przebudowa ul. Słonecznej w m. Pustkowo pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo.