W miniony czwartek 4 lutego br., uczniowie klas I-III ZSP w Karnicach wzięli udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Prowadzenie z uczniami tego typu zajęć miało na celu przede wszystkim skupienie się na aspekcie wychowawczym – kształceniu odpowiednich postaw uczniów.

W pierwszej części prowadzący zajęcia Michał Waliszka przedstawił dzieciom ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. Uczniowie poznali tzw. łańcuch przeżycia oraz schemat najważniejszych czynności koniecznych do wykonania, aby komuś pomóc.

Po wstępnej, teoretycznej części warsztatów uczniowie przystąpili do działań praktycznych. Ćwiczyli wzywanie pomocy, następnie samodzielnie wykonywali na fantomach czynności ratownicze. Dzieci wykazały duże zainteresowanie poruszaną tematyką.

Prowadzenie z uczniami tego typu zajęć miało na celu przede wszystkim skupienie się na aspekcie wychowawczym – kształceniu odpowiednich postaw uczniów. Uczenie dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy kreuje wśród uczniów postawę empatii, otwartości na potrzeby drugiego człowieka i chęci niesienia pomocy innym. Dzieci w młodszym wieku szkolnym najłatwiej przyswajają i zapamiętują wiedzę oraz umiejętności praktyczne, są one również odporne na presję społeczną oraz pozbawione są obaw powstrzymujących je przed zaangażowaniem w działania ratujące życie.

Prowadzone warsztaty obejmowały treści:

  • bezpieczeństwo własne i poszkodowanych
  • sprawdzanie przytomności
  • wzywanie pomocy
  • sprawdzenie oddechu
  • pozycja boczna ustalona
  • oddechy ratownicze -uciskanie klatki piersiowej