Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „Wdzięczni Bohaterom – Świąteczne Wsparcie dla Kombatantów”. Warto złożyć wnioski i pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.

To szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które pomagają weteranom II Wojny Światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego.

Celem konkursu jest wsparcie kombatantów żyjących często w skromnych warunkach, ale dumnie pielęgnujących pamięć o swoich współtowarzyszach broni. Pamiętajmy o Bohaterach II Wojny Światowej i polskiego podziemia niepodległościowego, którzy są wśród nas” – podkreśla Mariusz Błaszczak, MON.

Pieniądze mogą być przeznaczone na zapewnienie transportu kombatantom w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdów do przychodni, szpitali, sklepów, a także na spotkania świąteczne i uroczystości. Wśród zadań jest także przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych z artykułami pierwszej potrzeby, dla żołnierzy walczących w II Wojnie Światowej i żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

Dofinansowanie mogą otrzymać spotkania świąteczne dla kombatantów, organizowane w kraju i poza jego granicami, między innymi z młodzieżą i środowiskami polonijnymi. Zadania będą realizowane od 27 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Kwota dotacji na wszystkie zadania to 1 500 000  zł. 

Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 16 października 2020 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego Konkursu Ofert.

Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletyn Informacji Publicznej

DLA KOMBATANTÓW