Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenia organizowane w związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Celem szkolenia jest przygotowanie potencjalnych beneficjentów do ubiegania się o środki.

W powiecie gryfickim odbędą się trzy szkolenia:

  • 19.12.2016r. o godz. 9:00 w Gryficach w Hali Widowiskowo – Sportowej „Gryf – Arena,
  • 21.12.2016r. o godz. 9:00 w Trzebiatowie w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury,
  • 22.12.2016 r. o godz. 9:00 w Płotach w Hali Sportowo – Widowiskowej.

plakat_szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wszyscy zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o zgłoszenia:

  • telefoniczne pod numerem (91) 38-411-17,
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdgryflandia.pl,
  • osobiste w biurze LGD „GRYFLANDIA” ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice, pok. nr 1 w godz. 7.30 – 15.30.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie www.lgdgryflandia.pl.

Zapraszamy do udziału!