Już za nieco ponad dwa tygodnie – 14 i 15 maja – odbędzie się Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze 2019. To już szósta edycja wydarzenia organizowanego przez gryficki Wydział Ekonomii i Pedagogiki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Tematem będzie idea edukacji przez całe życie.

Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze: co to takiego?

Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze to cykliczne wydarzenie o charakterze otwartym, organizowane przez Wydział Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach. Od ponad 5 lat stanowi ono grunt do wymiany doświadczeń i dyskusji, której celem jest wypracowanie dobrych i skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, podnoszenia jakości życia mieszkańców powiatu gryfickiego i całego regionu oraz zwiększanie atrakcyjności regionu dla mieszkańców, gości i podmiotów gospodarczych.

Tegoroczne Forum będzie stanowiło również podsumowanie projektu „Spoina – szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”, realizowanego przez ZPSB w Gryficach (projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020).

Solidna dawka wiedzy i umiejętności: dwa dni wykładów i warsztatów

Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze w tym roku będzie miało wymiar szczególny – trwać będzie bowiem aż dwa dni. Na pierwszy dzień, 14.05., zaplanowano konferencję, natomiast spotkanie 15.05. będzie miało charakter warsztatu dedykowanego doradcom zawodowym. Warsztat ów poprowadzi ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Już niebawem szósta edycja gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego.
Już niebawem szósta edycja gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego.

O czym będzie mowa na tegorocznym forum?

Tegoroczne VI Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze poświęcone będzie problematyce kształcenia osób dorosłych w modelu uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning – LLL).

Żyjemy w czasach, w których nauczenie się zawodu, a następnie wykonywanie go przez całe życie jest praktycznie niemożliwe. Dlatego osoby dorosłe – pracujące lub chcące pracować – muszą być gotowe do ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Z drugiej zaś strony, muszą zaistnieć warunki sprzyjające edukacji osób dorosłych, uwzględniające ich potrzeby i specyfikę uczenia się (w tym uczenie się w krótkich cyklach, oraz przez odwołanie się do doświadczenia). Innymi słowy – trzeba sprawić, by ludzie mieli jak rozwijać swoje umiejętności.

Czego Jaś się nie nauczy… to Jan będzie musiał uzupełnić

Dotychczas miejscem zdobywania wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy zawodowej były: szkoła, studium, uczelnia. I nadal to właśnie tam realizowane są programy nauczania, cykle edukacyjne i zdobywamy świadectwa i dyplomy.

Na szkole jednak się nie kończy. Edukacja każdego człowieka trwa przez całe życie i odbywa się w różnych formach. Uczymy się przecież wykonując czynności zawodowe w różnych miejscach, instytucjach, firmach, przy różnych okazjach. Uczymy się nawet w domu i we własnym ogrodzie…. Po drodze odbędziemy szkolenie, czy też krótki kurs. Dzisiaj nauczyliśmy się wypiekać pierniki, jutro zaczniemy tworzyć strony internetowe – zaledwie po tygodniowym kursie e-learningowym. A co z doświadczeniem zdobytym  w wakacje podczas pracy w restauracji na południu Niemiec?

Jak wygląda zatem edukacja osób dorosłych w Polsce, i w naszym regionie?  Jaki jest bilans kapitału ludzkiego, jakie są potrzeby w zakresie kwalifikacji pracowników zgłaszane przez pracodawców, jakie możliwości edukacji, podnoszenia lub zmiany kwalifikacji posiadają mieszkańcy naszego regionu? O tym będziemy rozmawiać podczas tegorocznej edycji VI Gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego.

Warsztaty dla doradców zawodowych

Od 2015 roku w Polsce edukację osób dorosłych wspiera Zintegrowany System Kwalifikacji. Po blisko 4 latach to już potężne narzędzie, ułatwiające zdobywanie nowych, rynkowych kalifikacji, a także uznawanie kwalifikacji zdobywanych również w pozaszkolnych i krótkich formach kształcenia. Dzięki niemu edukacja i zdobywanie kwalifikacji stają się procesem ciągłym, elastycznym, bardziej dopasowanym do potrzeb pracodawców i pracobiorców. Niestety, wiedza na temat pożądanych i  możliwych ścieżek edukacyjnych nie jest powszechna, stąd szczególna rola doradztwa zawodowego i edukacyjnego, świadczonego zarówno dla młodego człowieka na progu decyzji o wyborze zawodu, jak i osoby już aktywnej zawodowo.

Już niebawem szósta edycja gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego.
Już niebawem szósta edycja gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego. Tematem będzie edukacja przez całe życie.

Gdzie odbędzie się Forum Społeczno-Gospodarcze?

Miejscem konferencji i warsztatów jest siedziba Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach, ulica Piłsudskiego 34 w Gryficach.

Do kogo skierowane jest Forum?

Do wszystkich osób zainteresowanych problematyką edukacji i rynku pracy! Mile widziane są zarówno osoby prywatne, jak i reprezentujące samorządy, instytucje rynku pracy, pracodawców i ich organizacje, instytucje doradztwa personalnego i zawodowego, uczelnie, szkoły i inne instytucje edukacyjne, a także nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doradców zawodowych.

Jak co roku, spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych (na warsztaty odbywające się drugiego dnia wymagana jest wcześniejsza rejestracja).

Program tegorocznego Forum:

Pierwszego dnia wydarzenia tj. 14.05.2019r. odbędzie się konferencja pt. Edukacja dla przyszłości. Edukacja osób dorosłych w modelu uczenia się przez całe życie. Podczas konferencji poruszone zostaną takie problemy jak:

  • aktualne i przyszłe wyzwania zachodniopomorskiego i krajowego rynku pracy
  • Zintegrowany System Kwalifikacji w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy
  • kształcenie dualne jako sposób kształtowania pożądanych kompetencji zawodowych oraz ważny instrument regulacji popytu i podaży na współczesnym rynku pracy.
  • założenia dotyczące nowej formy edukacji – kształcenia specjalistycznego, i nowej kwalifikacji – dyplomowanego specjalisty.

Z kolei 15.05.2019 odbędzie się warsztat: Zintegrowany System Kwalifikacji- narzędzie pracy doradcy zawodowego, prowadzony przez eksperta z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Na warsztaty wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Program wydarzenia oraz link rejestracyjny na warsztat 15.05.2019, znajduje się pod adresem: www.ced.org.pl/forum

Rejestracji można również dokonać bezpośrednio, korzystając z poniższego linka: https://www.instytutsiag.pl/ibe/gryfice-15-05-2019/

projekt spoina ZPSB

Poprzedni artykułTrzebiatowskie obchody Święta Flagi 2019
Następny artykułMajówka 2019 w powiecie gryfickim – zobacz, co będzie się działo!