We wtorek 22 listopada br., w Urzędzie Miejskim podpisano umowę zawartą pomiędzy Gminą Trzebiatów, a wykonawcą inwestycji pod nazwą: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wlewo wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami”.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wlewo wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych, wykonanie sieci i instalacji zewnętrznych na terenie oczyszczalni, ogrodzenia terenu oczyszczalni, wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie oczyszczalni. Oczyszczalnia będzie funkcjonować bezobsługowo z doraźnym nadzorem konserwatorskim i technologicznym.

Realizacja zadania będzie finansowana z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Kwota dofinansowania inwestycji to – 1.360.000 zł.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: PPHU Tadeusz Błaszczyk z siedzibą w Starej Dąbrowie. Całkowita wartość inwestycji to 2.878.200,00 zł brutto. Termin realizacji zadania przewidziany jest na 07.11.2023r.

Poprzedni artykułDyskusyjny Klub Książki TOK – „Siła Kobiet”
Następny artykułWystawa Andrzeja Czapiewskiego w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury