W wyniku współpracy pomiędzy Parafią pw. Macierzyństwa NMP a Urzędem Miejskim został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury o udzielenie dofinansowania w ramach programu Ochrona Zabytków 2021.

Złożenie wniosku jest efektem spotkania, które odbyło się 7 października br. w Urzędzie Miejskim z inicjatywy Burmistrza Józefa Domańskiego z Proboszczem ks. Prałatem Andrzejem Dowalem.

Trzebiatowska parafia aplikuje o środki na dofinansowanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich dotyczących remontu ceglanej balustrady wieży kościoła parafialnego w Trzebiatowie.

Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.: rozbiórkę luźnych warstw cegły z muru attyki wraz z usunięciem zwietrzałych spoin i uzupełnienie ubytków, hydroizalację posadzki galerii, remont drzwi drewnianych, wymianę rynien i rur spustowych. Niezbędny staje się oczywiście  montaż rusztowań wiszących i stojących wraz z osiatkowaniem. Powierzchnia zabytku poddana pracom to ok. 120 m2.

Konieczność podjęcia prac wynika ze złego stanu technicznego murów balustrady a po wykonaniu dodatkowo odpowiedniego zabezpieczenia ochronnego pozwoli w przyszłości na udostępnienie tarasu jako punktu widokowego.

Całkowity koszt zadania szacuje się na ok. 263 tys. zł, wnioskowana kwota wynosi 220 tys. zł, udział gminy 25 tys. zł, udział wnioskodawcy 18,3 tys. zł.

Wyniki aplikacji poznamy w styczniu przyszłego roku.

trzebiatów wieża
Trzebiatowska parafia aplikuje o środki na dofinansowanie robót budowlanych i prac konserwatorskich dotyczących remontu ceglanej balustrady wieży kościoła parafialnego w Trzebiatowie.Foto: UM

Źródło: Urząd Miejski w Trzebiatowie