27 sierpnia 2020 r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy Brojce, podczas której Wójt Gminy Brojce Michał Zinowik otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2019 r.

Wcześniej sprawozdanie budżetowe pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Brojce. Także Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Mając takie rekomendacje radni Rady Gminy jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Brojce. Za raport o stanie Gminy Brojce, który jest dostępny na jej stronie, radni udzielili włodarzowi wotum zaufania.

brojce
Wójt Gminy Brojce Michał Zinowik otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu.