27 stycznia 2021 r., Rada Miejska w Gryficach przyjęła uchwałę dotyczącą pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie, na zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej. Miała to być kwota 69.355 złotych. Podczas ostatniej sesji została ona uchylona.

XXXV sesja Rady Miejskiej w Gryficach miała miejsce w środę 28 kwietnia br.

W porządku obrad znalazł się między innymi punkt mówiący o podjęciu uchwały w sprawie uchylenia uchwały przyjętej w styczniu tego roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. „Ochrona środowiska w Gminie Gryfice poprzez zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Gryficach”.

Okazało się, ż WFOŚiGW może takiej pożyczki udzielić, ale tylko pod warunkiem, że będzie to samochód elektryczny lub hybrydowy. Niestety taki zakup automatycznie podwyższa kwotę przeznaczoną na ten cel, dlatego gmina mocą uchwały przyjętej na ostatniej sesji, odstąpiła od zamiaru zaciągnięcia pożyczki. Postanowiono, że zakupione zostanie tradycyjne auto za kwotę około 70 tysięcy złotych.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Gminie Gryfice, a będzie on trwał od 11 czerwca do 31 sierpnia br.

Przy tym punkcie radna Elżbieta Walczak zapytała czy gryficki „stawek” został przedzielony siatką i tylko jedna część jest dostępna?

Dowiedzieliśmy się, że siatka spełnia zupełnie inną rolę. Ma za zadanie zatrzymywanie zielska, trzciny oraz glonów w miejscu, z którego są odławiane, aby nie zanieczyszczały strefy kąpielowej. Poza tym całe kąpielisko jest do dyspozycji mieszkańców.

Pochylono się także nad uchwałą w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Porządek obrad przewidywał też podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa sołectwa Kołomąć. Skarga została uznana za bezzasadną.

Podczas tej sesji dowiedzieliśmy się również, że burmistrz Andrzej Szczygieł zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej podjętą 30 czerwca 2020r., na mocy której Rada nie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania. W lutym tego roku wyrokiem WSA została ona unieważniona. Czy w związku z tym Rada będzie musiała powtórzyć głosowanie w tej kwestii i podjąć nową uchwałę? Na chwilę obecną nie ma odpowiedzi na to pytanie.

sesja gryfice

Poprzedni artykułCzas Poloneza w 230 Rocznicę Konstytucji 3 Maja
Następny artykułXXXIII sesja Rady Powiatu. Remont windy w Urzędzie Miejskim i pomoc dla PSP