Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymają wsparcie w postaci komputerów, które pomoże im w nauce, w okresie epidemii Covid-19.

W ramach projektu finansowanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”, z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 Powiat Gryficki zakupił komputery, które zostaną już wkrótce przekazane dla rodzin. Kwota dofinansowania wynosi 517.331,00 złotych.

dziecko komputer
Powiat Gryficki zakupił komputery, które zostaną już wkrótce przekazane dla rodzin.