Dzięki programowi „Remiza”, realizowanemu przez WFOŚiGW w Szczecinie, kolejne obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym regionie przejdą kompleksową termomodernizację. Fundusz przeznaczy łącznie prawie 400 tysięcy złotych między innymi na montaż ekologicznych źródeł ciepła, docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi na energooszczędne oraz modernizację oświetlenia w 14 remizach.

W piątek 10 czerwca br., w Radowie Małym odbyło się uroczyste przekazanie umów o dofinansowanie w ramach programu „Remiza”, realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie. Wśród 14 remiz była również OSP w Niechorzu. Konstanty Tomasz Oświęcimski – wójt Gminy Rewal wraz ze skarbnikiem gminy oraz prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu odebrali umowę dofinansowującą zadanie pn.: „Modernizacja źródła ciepła w Remizie Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu – Program REMIZA”. W efekcie realizacji powyższego projektu obecny piec zostanie zastąpiony nowym kotłem gazowym o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynku remizy, co zdecydowanie wpłynie na zmniejszenie emisyjności zanieczyszczeń.

Ogólna wartość projektu to kwota – 57.759,57 złotych, natomiast dofinansowanie wyniesie – 30.000,00 złotych.

– Zarząd Funduszu podjął decyzję o zwiększeniu puli środków w ramach programu Remiza z pierwotnych 500 tys. zł do ponad 715 tys. zł, widząc duże zainteresowanie programem wśród jednostek OSP i gmin. Fundusz dostrzega też efekty ekologiczne, jakie przyniosą prace termomodernizacyjne w obiektach użytkowanych przez Strażaków-Ochotników. Dzięki zwiększeniu budżetu ze wsparcia Funduszu mogą skorzystać wszystkie jednostki OSP, które złożyły wniosek o dofinansowanie – mówił Marek Andrzej Subocz – prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

W ramach programu Remiza jednostki OSP oraz samorządy mogą sfinansować termomodernizację budynku i montaż instalacji fotowoltaicznych, modernizację źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, likwidację istniejącego, nieekologicznego, źródła ciepła czy modernizację oświetlenia w budynkach, użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne. Beneficjenci mogli ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji (do 90% kosztów) oraz dotacji i pożyczki (do 100% kosztów). Wsparcie finansowe dla jednej jednostki OSP lub gminy to maksymalnie 30 tysięcy złotych.

Poprzedni artykułPiknik Rodzinny na Stawku w Gryficach
Następny artykułDo gmin powiatu gryfickiego trafią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład