30 kwietnia o godzinie 13:00 odbędzie się zdalna XIX sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie VIII kadencji. Transmisję z sesji będzie można obejrzeć tutaj.

Na to spotkanie zaplanowano poruszenie następujących kwestii:

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów (dz. nr 2, przy ul. Jana  Kilińskiego 6 w Trzebiatowie).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów (dz. nr 356/, dz. nr 379/7, poł. w Mrzeżynie).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Kopernika i Słowackiego w Trzebiatowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wykazu kąpielisk na obszarach morskich przyległych do Gminy Trzebiatów oraz określenia sezonu kąpielowego w 2020r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2020r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2020-2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorstw, których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych  konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Szpitalowi MEDICAM w Gryficach pomocy finansowej na zakup sprzętu medycznego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2020 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2020 r.
 • Ocena działań Zespołu Kryzysowego w Gminie Trzebiatów w okresie pandemii.
 • Ocena funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w okresie pandemii, skutki finansowe dla budżetów jednostek.
konferencja
30 kwietnia odbędzie się zdalna XIX sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie.