Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryficach Tomasz Kaszlej zwołał XXIV Sesję Rady Miejskiej na dzień 25 sierpnia 2020 (wtorek) o godz. 10:00. W proponowanym porządku obrad, który ma aż 25 punktów, przewidziano między innymi zmiany w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej.

W dalszej części obrad radni pochylą się nad pozostałymi punktami porządku obrad, a wśród nich między innymi:

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2020-2027.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont DP 3116Z Górzyca – Borzęcin”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/214/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont DP 3137Z Rzęsin – Baszewice na odcinku 3,8 km Rzęsin – Trzygłów”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej innej jednostce samorządu terytorialnego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfice w roku szkolnym 2020/2021.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII532/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfice.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Gminy Gryfice na lata 2020-2025 eksploatowanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. w Goleniowie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej o numerze geodezyjnym 57/3 obręb Dziadowo położonej w Dziadowie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 60/1 obręb nr 1 m. Gryfice położonej przy ul. Szmaragdowej
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 304/3 obręb Rzęskowo na rzecz dzierżawcy nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych obręb nr 7 m. Gryfice położonych przy ul. Spacerowej.

Porządek obrad może ulec zmianom, które z reguły wprowadzane są podczas procedowania spraw regulaminowych.

SESJA GMINA
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Gryficach odbędzie się 25.08.2020r.
Poprzedni artykułSKATE JAM w Gryficach! Sportowa rywalizacja na Gryf Arenie
Następny artykuł„Trzebiatowska 10” odwołana