Przewodniczący Mirosław Makarewicz XXV sesję Rady Miejskiej w Trzebiatowie VIII kadencji zwołał na dzień 24 września 2020 r. (czwartek) na godz. 11:00. Przy informacji dotyczącej obrad znajduje się adnotacja – UWAGA: Sesja ma charakter zamknięty.

W proponowanym porządku obrad znajdują się takie tematy:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Trzebiatowa z prac między sesjami.
 5. Ocena wykonania budżetu Gminy Trzebiatów za I półrocze 2020 r..
 6. Ocena działalności jednostek organizacyjnych i służb odpowiedzialnych za przebieg sezonu turystycznego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Trzebiatów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie gminy Trzebiatów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo, dla Działki nr 379/3.
 12. Przedstawienie protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej.
 13. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, że porządek obrad może ulec zmianom, które wprowadza się z reguły w sprawach regulaminowych.

Zainteresowani mogą oglądać transmisję obrad przez internet: www.trzebiatow.pl

dokumenty
XXV sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie – 24 września 2020r.
Poprzedni artykułKolejne sukcesy zawodniczek Mokasyna Płoty
Następny artykułW gryfickim parku powstaje Centrum Informacji Przyrodniczej?