Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym w Gryficach wspólnie z pracownikami Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, w czwartek 15 października br., dokonali zarybienia rzeki Regi narybkiem jesiennym certy w ilości około 5.350 sztuk.

Zarybianie rzeki Regi ma na celu odtworzenie populacji tego gatunku ryb w naszej rzece. Taki proces wykonywany jest każdego roku, ze środków wydziału rolnictwa. Zarybianie wpisało się na stałe w działania Starostwa Powiatowego w Gryficach na rzecz ochrony środowiska. W zasilaniu rzeki Regi narybkiem pomagała dorosłym klasa II i III z Centrum Edukacyjnego TOP LINK w Gryficach.

Organizatorzy procesu zarybiania dziękują bardzo dzieciom i wychowawcom za udział w przedsięwzięciu, a także za nadanie imion wypuszczanym do rzeki rybkom. Następne zarybienie planowane jest w przyszłym roku w miesiącu październiku.