Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest pierwszym regionem w Polsce, który w budżecie wyodrębnił zadanie „wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”. Taka pomoc nieprzerwanie udzielana jest od 2016 r. W poniedziałek, 29 marca 2021 r. uruchomiono konkurs dla NGO.

Różnorodność społeczna i kulturalna to nasz skarb, chcemy tę współpracę dalej rozwijać” – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Ze środków budżetu województwa na ten cel przeznaczanych zostało 190 tys. zł.

Szósty rok z rzędu  zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie. Mimo panującej pandemii mamy nadzieję, że NGO’sy znajdą bezpieczną przestrzeń do prezentacji ciekawych działań pokazujących kulturę i tradycję mniejszości narodowych i etnicznych. Różnorodność społeczna i kulturalna to nasz skarb, chcemy dalej tę współpracę rozwijać.” – mówi marszałek Geblewicz.

Organizacje będą mogły przeznaczyć dotacje między innymi na przygotowanie publikacji, ale i na działania  edukacyjne, integracyjne,  kulturalne (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa).

W ubiegłym roku udało się zrealizować z tego zakresu siedem projektów, ponieważ znaczą część planów pokrzyżowała pandemia. Z oczywistych względów nie mogły odbyć się wydarzenia z udziałem publiczności czy koncerty. Ale nie zabrakło ciekawych inicjatyw.

Przyznane dotacje pozwoliły m.in. na profesjonalne przygotowanie kolekcji etnograficznej przez szczeciński oddział  Związku Ukraińców w Polsce. Organizacja w ubiegłym roku  wydała album fotograficzny  „Depozyty pamięci” prezentujący m.in. tradycyjne stroje ukraińskie i wyposażenie domów. Wydawnictwo trafiło m.in. do bibliotek czy domów kultury w całym województwie. Dzięki dotacji powstał też interaktywny, dwujęzyczny „edu-box”, zawierający informacje na temat obrzędów i tradycji ukraińskich, historii Ukraińców, którzy pojawili się na Pomorzu Zachodnim w ramach Akcji „Wisła” i historii szczecińskiego oddziału ZUwP.

W tym roku organizacje na złożenie ofert w konkursie mają czas od 29 marca 2021  r. do 22 kwietnia 2021 r. Szczegóły dotyczące konkursu  znajdują się m.in. w BIP Urzędu Marszałkowskiego WZ.

W województwie zachodniopomorskim działa blisko 20 organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Region zamieszkują obywatele RP pochodzenia białoruskiego, czeskiego, litewskiego, niemieckiego, rosyjskiego, słowackiego, ukraińskiego i żydowskiego. Natomiast mniejszości etniczne stanowią Romowie, Łemkowie, Ormianie i Tatarzy. Prężnie działa także społeczność posługująca się językiem kaszubskim.