Zarząd Powiatu Gryfickiego wyszedł naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z powiatu gryfickiego, którzy w obecnej sytuacji mają ogromny dylemat i nie są pewni swojej przyszłości i postanowił udzielić im wsparcia.

To z pewnością nie wystarczająca pomoc, ale biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę to rząd ma instrumenty pozwalające na daleko idące wsparcie przedsiębiorców, ze strony powiatu to i tak dużo.

Starosta Gryficki wydał w dniu dzisiejszym rozporządzenie, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w kraju, działalność Gryf Areny zostaje zawieszona do dnia 14 kwietnia 2020 roku.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zawieszeniu naliczania opłat za dzierżawę, wszystkim podmiotom gospodarczym prowadzącym tę działalność na mieniu powiatu, na czas obowiązywania ograniczeń prowadzenia działalności wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia o wprowadzenia stanu epidemii na terenie Polski.

Zarząd Powiatu włączy się we wszystkie działania mające na celu udzielenia szerszej pomocy dla przedsiębiorców powiatu gryfickiego dotkniętych kryzysem finansowo-gospodarczym.

gryfice
Działalność Gryf Areny została zawieszona do dnia 14 kwietnia 2020 roku.