Kilka dni temu ruszył program „Zdalna szkoła+”. Gminy mogą składać wnioski o pieniądze na zakup sprzętu potrzebnego do zdalnej edukacji. Złożenie wniosku to gwarancja otrzymania dofinansowania, a to wynosi od 35 do 165 tysięcy złotych. Dofinansowanie to dotarło już do Gminy Rewal.

Najpierw była „Zdalna szkoła” z budżetem 187 milionów złotych, nadszedł czas na „Zdalną szkołę+”. Tym razem na dofinansowanie zakupu sprzętu jest 180 milionów złotych. To równowartość 51 tysięcy laptopów lub 120 tysięcy tabletów. O wsparcie mogą starać się gminy, a wysokość dofinansowania (od 35 do 165 tysięcy złotych) zależy od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie jest gwarancją wypłaty. Z zakupem sprzętu nie trzeba czekać na podpisanie umowy i przelew. Finansowane są zakupy poczynione od 16 marca 2020r.

Zdalna szkoła+ w Gminie Rewal

Dofinansowanie z programu “Zdalna szkoła+” dotarło już do Gminy Rewal. W środę 19 maja br. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 000 zł w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Środki zostaną przeznaczone na zakup fabrycznie nowych laptopów z pełnym oprogramowaniem i akcesoriami niezbędnymi do nauki zdalnej. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący uczniowie – w tym z rodzin wielodzietnych (3+).

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

dziecko komputer
W ramach programu “Zdalna szkoła+” Gmina Rewal otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 000 zł.