25 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska sejmiku WZP. Tematem przewodnim obrad była trudna sytuacja gospodarcza gmin turystycznych województwa zachodniopomorskiego w czasie pandemii. Do zdalnej dyskusji zostali zaproszeni samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorców oraz członkowie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego.

Komisja skierowała pod obrady Sejmiku projekt uchwały dot. przyjęcia stanowiska w sprawie sytuacji gospodarczej gmin turystycznych województwa zachodniopomorskiego.

Do zdalnej dyskusji zostali zaproszeni samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorców oraz członkowie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego.

Skarbnik Kołobrzegu, Jolanta Włodarek, przedstawiła raport strat finansowych, spowodowanych zamknięciem gospodarki. Liczbowe podsumowanie dotyczyło kosztów ponoszonych przez miasto, będących efektem lockdownu (utrzymanie miejsc pracy, opłata uzdrowiskowa, opłata targowa, wydatki bieżące). Ubytek finansowy, szacowany przez Kołobrzeg, to kwota około 10-11 mln zł.

Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, podkreślił z kolei, iż okres zamknięcia przyczynił się do ogromnych strat finansowych w Świnoujściu i dodał, że wpływają one bezpośrednio na spadek jakości życia mieszkańców. Zamknięte obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne, czy gastronomiczne generują ogromne koszty utrzymania, które pokrywa m.in. Urząd Miasta.

Straty, które ponoszą nasze jednostki, które my (jako samorząd) musimy dodatkowo finansować, żeby mogły w miarę normalnie funkcjonować. O tym nie mówi się wcale, a uważam, że to również powinno być nam jakoś zrekompensowane. (…) Tak, jak straty ponoszą prywatne podmioty świadczące usługi hotelowe, gastronomiczne i wiele, wiele innych, tak straty ponoszą również jednostki, które świadczą usługi na rzecz miasta, na rzecz mieszkańców miasta” – wymieniał Prezydent Świnoujścia.

Wójt Gminy Rewal, Konstanty Oświęcimski, również zaapelował o wcześniejsze otwarcie gospodarki, omawiając szeroko sytuację finansową Rewala:

Cała nasza gospodarka jest zamrożona. Trudno dziwić się frustracji przedsiębiorców. Dlatego pojawiają się apele do rządzących, bo aby rozwijała się gospodarka nad morzem, musi być ruch turystyczny” – podkreślał.

Samorządowcy jednogłośnie przyznali, że każdy kolejny tydzień zamknięcia gospodarki przyczynia się do nowych i coraz poważniejszych problemów finansowych gmin nadmorskich.

Zastępca Burmistrza Darłowa, Rafał Nagórski, omówił sytuację miasta i przyznał, że 2021 rok będzie bardzo trudny pod wieloma względami ekonomicznymi. Zaznaczył, że już dziś zauważalne są skutki pandemii, co objawia się choćby w dotkliwym zmniejszeniu inwestycji miejskich (infrastruktura, kultura, promocja).

Boimy się tego, co będzie się działo w kolejnych miesiącach tego roku. Jeżeli ta sytuacja potrwa jeszcze kilka tygodni dłużej, to będzie rujnujące dla wszystkich, którzy żyją z turystyki” – zaznaczył Rafał Nagórski.

W posiedzeniu udział wzięła również Prezes Północnej Izby Gospodarczej, Hanna Mojsiuk, która przedstawiła dotychczasowe działania PIG w zakresie pomocy przedsiębiorcom i wyszła z inicjatywą stworzenia odrębnego apelu do Rządu RP, który dotyczyć będzie rekompensat dla przedsiębiorców z gmin turystycznych Pomorza Zachodniego. Pismo zostałoby wystosowane w imieniu uczestników niniejszego spotkania. Idea zaproponowana przez Prezes Mojsiuk spotkała się z pozytywnym odbiorem.

Do spotkania dołączyli również Członkowie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, posłowie na Sejm: Grzegorz Napieralski oraz Artur Łącki, którzy wspólnie poparli chęć wystosowania apelu i zadeklarowali pomoc w zakresie doradztwa oraz pośredniczenia w dalszej dyskusji.

Ostatecznie Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska podjęła inicjatywę uchwałodawczą co do podjęcia stanowiska Sejmiku w temacie sytuacji gospodarczej gmin turystycznych województwa zachodniopomorskiego.

Stanowisko zostanie zaprezentowane oraz poddane głosowaniu podczas XXII sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, 28 stycznia br.

ZDALNIE O TRUDNEJ SYTUACJI
25 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska sejmiku WZP. Foto: sejmikwzp.pl