Brak kryteriów podziału środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych był głównym tematem posiedzenia Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Zarząd Województwa podczas spotkania, które odbyło się 8 kwietnia 2021 r. reprezentowali Anna Bańkowska oraz Stanisław Wziątek. W rozmowach uczestniczył również nasz lokalny radny Sejmiku Zygmunt Dziewguć.

„Okrągłe zero” dla samorządu województwa W Rządowym Funduszu Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny zabrakło miejsca na ważne projekty realizowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (SWZ). W dwóch naborach, w których uczestniczył region otrzymaliśmy „okrągłe zero złotych”.

W pierwszym naborze wniosków SWZ ubiegał się o dofinansowanie 31 zadań inwestycyjnych, opiewających łącznie na ponad 736,5 miliona złotych. Odrzucono wszystkie wnioski, w tym m.in. ten na zakup 15 w pełni wyposażonych w sprzęt i aparaturę medyczną ambulansów dla WSPR w Szczecinie.

W drugim rozstrzygnięciu Samorząd Województwa ubiegał się o trzy niezwykle istotne dla mieszkańców regionu zadania. To: zakup 10 hybryd,  które umożliwią włączanie obszarów szczególnego wykluczenia w sieć Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (wnioskowana kwota: 200 mln zł), modernizacja siedzib filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanych na terenie województwa (wnioskowana kwota: 18 mln zł) oraz poprawa warunków diagnostyki i leczenia w oddziałach pulmonologicznych i leczenia chorób płuc w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie (wnioskowana kwota: 82 mln zł).

Czujemy się jako Województwo Zachodniopomorskie absolutnie  pominięci. Nie wiemy, dlaczego tak zostały podzielone środki. Nie otrzymaliśmy ani złotówki, a w tym czasie woj. podkarpackie otrzymało ponad 140 mln zł. Chcemy działać ponad partyjnymi poglądami i chcemy, aby mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego nie byli pomijani” – mówiła Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Podział bez klucza

Podczas posiedzenia komisji radni i uczestniczący w spotkaniu goście (bez udziału przedstawicieli wojewody, którzy mimo otrzymania zaproszenia nie uczestniczyli w posiedzeniu) analizowali wyniki naborów RFIL. m.in. pod kątem wysokości środków przyznanych dla województw.  A dane te nie napawają optymizmem. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest jednym z 4 samorządów regionalnych (obok Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego i Wielkopolskiego), który nie uzyskał żadnego wsparcia na swoje projekty. Podczas posiedzenia zwracano uwagę, że nie ma jasnych kryteriów dotyczących wyboru konkretnych inwestycji.

Jednym głosem Radni Województwa chcą wyrazić swoją opinię w sprawie rozstrzygnięcia naborów RFIL i planują przygotować stanowisko w tej sprawie. O mówienie jednym głosem apelował podczas posiedzenia komisji m.in. członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.

„Inne regiony otrzymują środki na rozwój, a Województwo Zachodniopomorskie nie. Wszyscy my tutaj w samorządzie, ale i całe środowisko polityczne z różnego szczebla, również parlamentarnego powinno mówić jednym głosem – nie pomijajcie nas, róbmy wszystko, abyśmy mogli równomiernie rozwijać się. Apeluję: okażmy jedność i bądźmy razem. Mówmy jednym głosem w tej sprawie” – wyjaśniał  członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.

Natomiast o wsparcie dla samorządów z regionu apelował radny Wojciech Dorżynkiewicz.

W naszej zachodniopomorskiej racji stanu jest to, żeby nagłaśniać takie skandaliczne przypadki. Nasze samorządy otrzymały dwa razy mniej pieniędzy niż samorządy ze wschodu. Każda inwestycja w gminie i powiecie ma wpływ na to jak rozwija się województwo i odwrotnie. Jako Sejmik powinniśmy być głosem wsparcia dla gmin i powiatów z regionu” – mówił radny Wojciech Dorżynkiewicz.

Zapis posiedzenia Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dostępny jest online:

Ignorowani przez rząd?

O nierównym podziale środków wypowiadał się wcześniej marszałek województwa Olgierd Geblewicz, mówiąc głośno, że PiS ignoruje potrzeby regionu.

„Brak transparentności. Dzielenie samorządów na nasze i wasze. Wybiórcze traktowanie. To jest, niestety, praktyka dnia codziennego, z którą musimy żyć i której musimy się przeciwstawiać.

Marszałek Geblewicz mówił także o podziale środków:

O tym, że jedynym kryterium podziału środków są preferencje polityczne władz danego samorządu, mówiono głośno podczas poprzedniej edycji RFIL. Jak widać – rządzący za bardzo się tym nie przejęli. Wojewoda zachodniopomorski najprawdopodobniej nie udzielił rekomendacji żadnemu z naszych projektów. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, dlaczego. Złożę w tej sprawie wniosek do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego o pilne zwołanie posiedzenia, podczas którego  wojewoda wytłumaczy się przed samorządami, których mieszkańcy nie dostali ani złotówki, choć płacą takie same podatki, jak choćby mieszkańcy Podkarpacia.”