Do 30 marca 2017 r. będą przyjmowane wnioski o usunięcie wyrobów azbestowych na terenie gminy Gryfice!

Burmistrz gminy Gryfice informuje, że Urząd Miejski w Gryficach będzie starał się uzyskać dotację na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Gryfice.

W związku z tym wszyscy, którzy są zainteresowani usunięciem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych lub gospodarczych, proszeni są o złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Miejskim w Gryficach w pokoju nr 213 w terminie do 30 marca 2017 r.

Więcej informacji dostępnych jest w pokoju nr 213 Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach oraz pod numerem telefonu: 913853243 lub e-mail: mlynarska@urzad.gryfice.eu.