Urząd Miejski w Trzebiatowie informuje, że dwie ulice w Trzebiatowie, tj. ulica Mariana Buczka i ulica Marcelego Nowotki muszą mieć zmienione nazwy. Wynika to z wprowadzenia ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego ma 12 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy, aby dokonać koniecznych zmian.

Mieszkańcy gminy Trzebiatów maja możliwość wzięcia udziału w konsultacjach. Propozycje nazw ulic można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie oraz e-mailowo na adres: sekretariat@trzebiatow.pl w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Obecne propozycje nazw ulic to zmienienie nazwy ul. Mariana Buczka na nazwę ul. Wspólna, a ul. Marcelego Nowotki na ul. Szafirowa.