Prawdopodobnie na następnej sesji Rady Powiatu Gryfickiego podjęty zostanie temat zmian w prezydium Rady. Ma to być efekt dawnych uzgodnień między koalicjantami. Poinformował o tym starosta Ryszard Chmielowicz na zakończenie piątkowych obrad.

W miniony piątek odbyła się sesja Rady Powiatu Gryfickiego. Trzeba powiedzieć, że wkradające się momentami „wycieczki” personalne naprawdę nie licują z powagą, jaka jest przypisana tego rodzaju gremium. Poza tym obrady są oglądane online przez wielu mieszkańców i to Oni nieprzychylnie mówią o wybranych przez siebie przedstawicielach, kiedy widzą takie zachowania.

Mimo to udało się Radzie podjąć kilka uchwał, a wśród nich o zmianach w budżecie na 2021 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

Rada zaakceptowała również wniosek dyrektor MOW w Rewalu dotyczący zwolnienia Renaty Tracz ze świadczenia godzin dydaktycznych, na rzecz obowiązków dyrektorskich. Zdania w tej kwestii były podzielone. Jedni radni uważali, że kilka godzin nie powinno utrudniać pracy pani dyrektor, ponieważ ma pomoc w osobach zastępcy oraz kierownika, inni natomiast zwracali uwagę na specyfikę placówki i uznali, że należy pozytywnie podejść do tematu wniosku.

Odpowiedział na to Marian Maliński – członek Zarządu Powiatu:

Jest tam bardzo ciężka młodzież szczególnie teraz, kiedy przyjęto kilku chłopców po pobycie w zakładzie psychiatrycznym. Jest to bardzo agresywna młodzież i nawet postępowania prokuratorskie zaleciły zwiększenie nadzoru nad wychowankami. Pani dyrektor pracuje w MOW od 1 lutego, specyfika tego miejsca wymaga więc większego skupienia się na innych obowiązkach i dlatego taki wniosek”.

Ostatecznie Rada większością głosów pozytywnie zaopiniowała wniosek Renaty Tracz.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że kuratorium nie wyraża zgody na likwidację placówki, co od pewnego czasu było przedmiotem rozmów. W związku z tym trwa poszukiwanie innej lokalizacji dla MOW, bo obecna pozostawia wiele do życzenia, ponieważ od lat obiekt nie był modernizowany.

Jednocześni z obradami sesji w hali widowiskowo – sportowej Gryf Arena odbył się I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Rzęskowie. Podczas obradowania dotarła do wszystkich informacja, że działki zostały sprzedane, a kwota uzyskana ze sprzedaży 18 działek wynosi 1.907.343 złote brutto.

Na zakończenie obrad Ryszard Chmielowicz – starosta powiatu poinformował, że już na początku kadencji między koalicjantami doszło do uzgodnień w sprawie przewodniczenia Radzie Powiatu. Zgodnie z nimi połowa kadencji miała należeć do obszaru gryfickiego, natomiast druga połowa do północnej części powiatu. Dlatego na nowego przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego rekomendowany jest Marek Gołuchowski i zastąpi on dotychczasową przewodniczącą Agnieszkę Mackojć. Prawdopodobnie stanie się to następnej sesji.

SESJA PIĄTKOWA POWIAT
W Gryf Arenie odbył się I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Rzęskowie.