Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono psychiczne i fizyczne znęcanie się nad matką. W toku postępowania ustalono, iż  podejrzany mieszkał wraz z pokrzywdzoną.

Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o to, że: w okresie od co najmniej kwietnia 2020 r. do 3 czerwca 2020 r. w Gryficach znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką w ten sposób, że krzyczał na nią i ubliżał słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, bił po całym ciele powodując obrażenia ciała w postaci rany tłuczonej w okolicy powieki, krwiaka okularowego oczodołu prawego, głębokiego krwiaka okolicy kąta żuchwy po stronie lewej, podbiegnięć krwawych okolicy bocznej ramienia prawego oraz okolicy oczodołu prawego i czoła, podbiegnięć  krwawych palców II i III ręki lewej, które naruszyły czynności narządów ciała pokrzywdzonej na okres poniżej 7 dni tj. o czyn z art. 207 § 1a kk i inne.

Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono psychiczne i fizyczne znęcanie się nad matką. W toku postępowania ustalono, iż  podejrzany mieszkał wraz z pokrzywdzoną. Kobieta korzystała z opieki Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach. Podczas jednej z wizyt pracownica tego ośrodka dostrzegła na ciele pokrzywdzonej zasinienie na czole oraz na lewym ramieniu. W związku z tym powiadomiono Policję. Dodatkowo ustalono, iż w miesiącu maju 2020r. podejrzany wykrzykiwał do matki słowa powszechnie uznawane za wulgarne i obelżywe.

Podejrzany został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzany (lat 50) przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia. W przeszłości był karany sądownie.

Aktualnie za zarzucane podejrzanemu przestępstwo m. in. na podstawie art. 207 § 1a kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

sąd
Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono psychiczne i fizyczne znęcanie się nad matką.

Źródło: rppo