Świeszewo

Jadąc z Gryfic w kierunku Golczewa, skręcając w prawo w Kołomąciu, można dotrzeć do malowniczo położonej wsi Świeszewo. Meandrowe wzgórza są pokryte lasami. W dolinach znajdują się pola, które uprawiane są przez okolicznych rolników.

Po wojnie wieś szybko zaludniła się przesiedleńcami, głównie z poznańskiego, łódzkiego, bydgoskiego i lubelskiego, gdyż nie była zniszczona w czasie walk o ziemię gryficką.

W centrum wsi znajduje się niewielki kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Zbudowany w 1696 r. i przebudowany w 1842r. zachował swój charakter. W ostatnich dekadach przeszedł generalną renowację. Odnowiono drewnianą wieżę, w której znajdują się dwa dzwony. Jeden pochodzi z XVII wieku, drugi z 1937r.  Wyremontowano główną część kościoła: prezbiterium i ołtarz.  Wszystkie prace odbyły się dzięki pomocy finansowej Fundacji Wsparcia Polsko- Niemieckiego oraz Ministerstwa Kultury, który zrealizował remont nawy głównej.

Przy kościele znajduje się parking, gdzie można zostawić samochód, obejrzeć kościół, znajdujący się za nim cmentarz oraz wieś. Wieś jest zróżnicowana pod względem budownictwa. Tak jak inne wsie, nie jest typowo rolniczą. Wielu mieszkańców pracuje w innych zawodach poza miejscem zamieszkania.