Port morski w Mrzeżynie

Port w Mrzeżynie położony jest u ujścia Regi. Jest to baza rybołówstwa morskiego oraz niewielka przystań dla jachtów. Port w Mrzeżynie jest morskim przejściem granicznym obejmującym ruch towarowy polskimi statkami rybackimi. Kutry rybaków z Mrzeżyna posiadają na burcie sygnaturę MRZ.

Historia portu morskiego w Mrzeżynie zaczyna się w 1457 roku. Już wtedy wybudowano pierwszy port, który jednak po 40 latach uległ zniszczeniu po silnym sztormie. Budowa kolejnego portu, przy ujściu rzeki Regi, rozpoczęła się około roku 1500. Port umożliwił rozwinięcie się handlu morskiego. Budowano tu bardzo drogie statki. Niestety dobra passa portu przemijała. Zapiaszczenie portu spowodowało, że stał się on niedrożny dla większości statków. Trzebiatowscy kupcy zarabiali coraz mniej, a co za tym idzie nie było ich stać, aby odbudować port.

Formalnie port morski w Mrzeżynie istnieje od 1964 roku. Generalna przebudowa i modernizacja portu nastąpiła pod koniec lat 60. XX wieku. Od 1 lipca 2007 roku istnieje tu Zarząd Portu Morskiego „Mrzeżyno”, który podlega pod Urząd Miejski w Trzebiatowie.

Powierzchnia portu to około 12 ha, które należą do gminy Trzebiatów i Skarbu Państwa. Akwen znajdujący się w granicach administracyjnych portu ma powierzchnię około 6,5 ha.

Mrzeżyno
Port Morski w Mrzeżynie.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej port został zmodernizowany w 2014 roku. Inwestycja trwała dwa lata i polegała na kompleksowej modernizacji nabrzeży portowych o długości ponad 400 metrów. Dokonana inwestycja sprawiła, że port może przyjąć dwa razy więcej łodzi niż do tej pory. Dzięki modernizacji portu branża rybacka może się rozwijać, a potencjał gospodarczy i turystyczny regionu wzrasta.

Port morski w Mrzeżynie to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów, którzy mogą np. popłynąć w rejs po Bałtyku. W czasie wakacji odbywają się tu imprezy kulturalne i obecnie można śmiało stwierdzić, że port stał się wizytówką Mrzeżyna.

Święto Flądry w Mrzeżynie 2019
Port Morski w Mrzeżynie.