Kaplica św. Gertrudy

Kaplicę św. Gertrudy wraz z zabudowaniami szpitalnymi wzniesiono w XIII/XIV wieku. Jako kaplica przyszpitalna była usytuowana zgodnie z prawem obowiązującym w XIV wieku, czyli poza murami miasta, na tzw. Przedmieściu Gryfickim. Inicjatorami budowy kaplicy byli ówcześni radcy rady miejskiej w Trzebiatowie.

Z czasem do ścian bocznych kaplicy dostawiono dwie kruchty jako przybudówki. Budynki szpitalne, które miały konstrukcję ryglową, zostały rozebrane w XVII wieku  a budynek kaplicy przeznaczono wtedy na warsztat rzemieślniczy.  Od XVIII wieku kaplica służyła jako magazyn a także jako remiza strażacka.

W XIX wieku budynek wyremontowano i adoptowano na kaplicę pogrzebową, która obsługiwała założony w pobliżu cmentarz komunalny. Na początku XX wieku była wykorzystywana jako aula szkoły żeńskiej, której zabudowania sąsiadowały bezpośrednio ze świątynią.

Przed II wojna światową, w 1925 roku , kaplicę przekazano katolikom, którzy licznie przybywali do miasta i okolicznych wsi za pracą.

Kaplica zbudowana jest z cegły na kamiennym fundamencie i opięta uskokowymi przyporami. Ozdobą kaplicy są symetrycznie rozmieszczone okna z rozglifionych (zwężających się od zewnątrz do środka muru), profilowanych ościeżnicach z parapetami ułożonymi skośnie. Są to okna trójdzielne i dwudzielne zamknięte ostrołukami.

W południowej części znajduje się zakrystia o XIX–wiecznym pochodzeniu.  Zakrystia łączy się z nawą kaplicy portalowym przejściem. Druga zakrystia znajduje się od strony południowej. Od strony północno-zachodniej szczyt kaplicy zdobiony jest blendami (ślepymi oknami – wnękami).

Od strony zachodniej znajduje się niewielka wieżyczka, u podstawy której znajduje się portal wejściowy. Szczyt zachodni ozdobiony jest dodatkowo kostkowymi pinaklami (smukłymi wieżyczkami zakończonymi od góry ostrosłupem).

Sam plac kościelny otoczony jest od strony ulicy ceglanym murem z bramą i furtami, w których znajdują się pozostałości nagrobków, krzyże oraz epitafia ku czci wszystkich spoczywających w tej nekropolii.

W roku 1957 roku kaplica została przekazana grekokatolikom i służy obecnie wiernym jako cerkiew pod wezwaniem Świętego Ducha. Chcąc obejrzeć ten zabytek Trzebiatowa należy kierować się do centrum miasta, znajduje się on bowiem przy ulicy Wojska Polskiego 44.