Galeria „Brama”, czyli gryficka Brama Wysoka

Brama Wysoka w Gryficach jest kolejnym, oprócz Baszty Prochowej, ważnym elementem średniowiecznej fortyfikacji miasta. Zbudowano ją w XV wieku. Poza funkcją obronną, spełniała także rolę punktu poboru podatkowego dla kupców, rzemieślników i chłopów, którzy przyjeżdżali do miasta na jarmark i targ.

Brama Wysoka w Gryficach, niegdyś broniąca wjazdu do miasta od strony Płotów
Brama Wysoka w Gryficach

Brama Wysoka, jaką znamy, jest murowana. Powstała na miejscu wcześniejszej, drewnianej budowli, która pełniła podobną rolę. Brama była wówczas połączona z tzw. przedbramiem (barbakanem) przy pomocy drewnianego mostu położonego nad fosą. Wraz z murem obronnym okalającym miasto, tworzyła południowy kompleks fortyfikacji miasta.

Następne przebudowy po pożarze w 1658 roku sprawiły,że obniżono korpus obiektu, nakryto go czterospadowym dachem i uwieńczono sygnaturą. Wąskie otwory strzelnicze zastąpiono szerszymi okienkami, które wpuszczały do środka więcej światła.

Dzisiaj Brama znajduje się w centrum miasta, tworząc malowniczy przejazd drogą w stronę Szczecina oraz Kamienia Pomorskiego. Po II wojnie światowej obiekt był niezagospodarowany. Dopiero w latach 60-tych zaczęto w budowli organizować imprezy kulturalno-oświatowe, mieściło się tam również mini-muzeum zorganizowane przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gryficach.

Brama Wysoka w Gryficach, zabytek Gryfic będący niegdyś częścią fortyfikacji miasta
Brama Wysoka w Gryficach – widok w stronę ronda (w kierunku „od centrum w stronę wyjazdu z miasta”)

W 2006 roku przekazano Bramę Wysoką dla Gryfickiego Domu Kultury. Przy współudziale środków unijnych dokonano remontu budynku, który dotyczył m. in. ścian przyziemia, dachu, stropów, schodów prowadzących na wyższe piętra, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elewacji zewnętrznej. W odnowionej Bramie zorganizowano Muzeum Ziemi Gryfickiej. Od tej pory w Galerii „Brama” odbywają się wystawy artystyczne, koncerty kameralne, itp. Brama Wysoka jest również punktem informacji turystycznej.

Zwiedzając Bramę Wysoką poznamy nie tylko historię zabytku jakim jest ten obiekt sam w sobie, ale również historię miasta i regionu gryfickiego, poprzez zgromadzone eksponaty oraz przedmioty wystawiane przez indywidualnych miłośników historii, kolekcjonerów ciekawych przedmiotów czy artystów-amatorów.

Zapraszamy!