Kolejne inwestycje Gminy Rewal, które mają poprawić infrastrukturę, a tym samym usprawnić życie mieszkańcom oraz turystom, prowadzone są w Pobierowie oraz Trzęsaczu.

Jedna z nich to „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w m. Pobierowo – ETAP I: ul. T. Kościuszki”.

Zakres zadania obejmował między innymi przebudowę drogi gminnej ul. T. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Zachodnią, na długości 0,337 km, wraz z infrastrukturą techniczną.

W ramach robót wykonano m.in.: nową nawierzchnię jezdni, dojścia do posesji, przebudowano skrzyżowania i zjazdy, wybudowano parkingi, wykonano kolektor kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, wykonano kanał technologiczny, przebudowano linie oświetlenia ulicznego.

Wartość robót to kwota 3.430.000,00 zł brutto.

Druga to „Przebudowa drogi gminnej nr 832006Z – ul. Łąkowej w Trzęsaczu, Gmina Rewal”

Przedmiot inwestycji:

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Łąkowej w Trzęsaczu o łącznej długości 0,59 km, w tym: przebudowę i budowę jezdni, poboczy gruntowych, skrzyżowań i zjazdów, zatok postojowych, przebudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie kanału technologicznego, przebudowę kolidujących słupów oświetlenia drogowego, doświetlenie drogi poprzez zamontowanie 16 nowych lamp.

Koszt inwestycji to kwota 6.051.722,62 złotych, przy czym otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 2.706.407,47 złotych.

Poprzedni artykułPodpisano porozumienie o partnerstwie
Następny artykułStowarzyszenia sportowe z umowami na 3 lata. Tegoroczne dotacje przyznane