Z okazji obchodów setnej rocznicy powołania Policji Państwowej Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Historii i Tradycji Policji KGP  zorganizowało Konkurs pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, którego celem jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie tej formacji mundurowej.

Konkurs skierowany jest do policjantów, pracowników Policji oraz ich rodzin, uczniów klas mundurowych, członków stowarzyszeń oraz kółek zainteresowań związanych z Policją, itp. Zwycięzcy konkursu finałowego zaproszeni będą na centralne obchody Święta Policji, które odbędą się w Warszawie. Tam zostaną wręczone im nagrody. Organizatorzy przewidzieli 4 kategorie konkursu, z której w każdej wyłoniona zostanie najlepsza praca.

Są to kategorie:

  • sceniczna
  • literacka
  • audiowizualna
  • plastyczna.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie odpowiedzialna jest za przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich konkursu. Prace konkursowe (w przypadku kategorii scenicznej ma to być scenariusz) wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem uczestnika/członków zespołu, należy przesyłać lub złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie do 19 kwietnia 2019 roku. Adres:

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

W przypadku osoby niepełnoletniej należy dołączyć oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna.

Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w konkursie. Szczegółowy regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia znajdują się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.